Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội thảo khoa học "Chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 20/04/2021

Ngày 20/4/2021, tại hội trường Khách sạn Duy Tân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế". TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, TS Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, PGS.TS Lê Thị Thu Hà, Trường Đại học Ngoại thương chủ trì Hội thảo. Đến tham dự Hội thảo còn có đại diện các sở, ban ngành, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ; Hội Nông dân, các danh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo được tổ chức nhằm phổ biến Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền, hướng dẫn về hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ sản xuất; thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ, tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

\

Toàn cảnh Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần giúp một số doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, như UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020”; Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế...

Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, quá ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia (chỉ có vài doanh nghiệp tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuổi giá trị), mặc dù thời gian gần đây đã có doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký tham gia. Bản thân doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm về các vấn đề khoa học, công nghệ của chính doanh nghiệp, trong khi quy trình tiếp cận các nguồn ngân sách nhà nước mặc dù đã được cải tiến nhưng vẫn còn phức tạp. 

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội thảo

"Qua thực tiễn về thực hiện chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay hỗ trợ, cho vay chưa nhiều. Trong những năm qua rất ít doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ. Dù với nguồn kinh phí hỗ trợ, cho vay khiêm tốn nhưng cũng phần nào khẳng định hiệu quả của phương thức quản lý mới với chính sách hỗ trợ nhiều nội dung cho các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ với sản xuất đời sống được dư luận xã hội và các doanh nghiệp đánh giá cao", TS Hồ Thắng chia sẻ.

Thực tiễn cho thấy, đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ là rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ sẽ cho phép nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản lượng, tăng năng suất lao động, sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu… Nhờ đó, sẽ tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ để đổi mới sáng tạo, phát triển tài sản trí ruệ, kinh doanh theo phương thức truyền thống sẽ có nguy cơ bị loại khỏi thị trường rất lớn. Ngày sở hữu trí tuệ năm nay cũng đưa ra thông điệp là “Sở hữu trí tuệ và Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Việc WIPO lựa chọn thông điệp này là nhằm cổ vũ, tôn vinh và khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa lao động sáng tạo biến các ý tưởng thành các tài sản trí tuệ, đưa các tài sản trí tuệ ra thị trường, tạo ra lợi nhuận và những giá trị kinh tế và xã hội. Và mỗi doanh nghiệp có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ và tạo ra giá trị từ các tài sản của mình.

TS Hồ Thắng, TS Dương Tuấn Anh, PGS.TS Lê Thị Thu Hà chủ trì Hội thảo

Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Hướng dẫn số 457/HD-KHCN ngày 29/3/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND và Quyết định số 590/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, đối với các nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp, Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ như hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ; Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ; hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng hình thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định; hỗ trợ đối với hoạt động áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ; hỗ trợ đối với phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư; Hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng hoặc phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

TS Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trình bày tham luận “Tình hình đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp"

Tại Hội thảo, TS Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trình bày tham luận "Tình hình đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp". Theo TS Dương Tuấn Anh, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp là sự sống còn của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn cần đến những giải pháp công nghệ để tăng năng suất và hoạt động hiệu quả ở tất cả các khâu. Trong môi trường cạnh tranh và toàn cầu hóa như hiện nay, những doanh nghiệp không kịp thời nắm bắt công nghệ để đổi mới sáng tạo mà vẫn chọn phương thức kinh doanh truyền thống sẽ có nguy cơ rời khỏi thị trường. "Nhìn chung đa số các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa xem sở hữu trí tuệ là một tài sản lớn, hữu ích của doanh nghiệp. Họ chưa nhận thức rõ sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, nó có tác động ngày càng lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ còn liên quan từ phát triển đến thiết kế sản phẩm, cung cấp dịch vụ đến tiếp thị và thu hút nguồn vốn tài chính, xuất khẩu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh…Hầu hết doanh nghiệp Thừa Thiên Huế hiện nay có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính còn hạn chế, cho nên hoạt động đổi mới công nghệ vẫn chưa thật sự diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ nhằm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh và cuộc CMCN 4.0 đang tác động đến phương thức sản xuất của doanh nghiệp. Đây là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay", TS Dương Tuấn Anh chia sẻ. 

Hội thảo cũng đã được nghe ông Ngô Thuần, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành trình bày tham luận: “Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Ông Ngô Thuần, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và chuyên ngành trình bày tham luận: “Hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã được nghe PGS.TS Lê Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo và sáng tạo, Trường Đại học Ngoại Thương, chuyên gia về đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và thương hiệu trình bày tham luận "Các giải pháp khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ trên thị trường"

PGS.TS Lê Thị Thu Hà trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã trao quyết định hỗ trợ cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo chính sách của tỉnh về hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ cho 03 doanh nghiệp đầu tiên.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp có cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ

Phát biểu kết luận, TS Hồ Thắng khẳng định, từ các chính sách, nội dung hỗ trợ của tỉnh hiện nay, hy vọng trong thời gian đến các doanh nghiệp sẽ quan tâm hơn về đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ, qua đó góp phân nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, nhằm góp phần thúc đẩy tốc độ đổi mới công nghệ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh để nâng cao tỷ trọng đóng góp của hoạt động khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đổi mới từng bước phương thức đầu tư trong nghiên cứu khoa học theo hướng đề cao tính chủ động của tổ chức, cá nhân; chú trọng đầu tư cho hoạt động thương mại hóa sản phẩm khoa học; rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Duy Hinh-Diệu Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày