Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

HĐND tỉnh thông qua 2 chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ thừa uỷ quyền UBND tỉnh báo cáo
Ngày cập nhật 23/12/2020

Sáng ngày 23/12, tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khoá VII. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thông qua các nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư; về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công và các nội dung chuyên đề quan trọng khác,...

Dự phiên họp và chủ trì có các đồng chí: Lê Trường Lưu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VII tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lê Trường Lưu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, TS. Hồ Thắng – Uỷ viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&CN đã thừa uỷ quyền của UBND tỉnh báo cáo trình bày tóm tắt 02 tờ trình về:

Thứ nhất: Tờ trình số 9294/TTr - UBND về Đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030 về điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ - được thể hiện cụ thể trong 09 nhóm nội dung hỗ trợ như sau: Hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ đối với dự án đổi mới, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ; Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ; Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu bằng hình thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định; Hỗ trợ đối với hoạt động áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ; Hỗ trợ đối với phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ doanh nghiệp mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư; Hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng hoặc phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp; Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN đã trình bày tóm tắt tại kỳ họp

Thứ hai: Tờ trình số 8945/TTr - UBND Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 về nội dung và mức chi thể hiện qua các nhóm sau: Nội dung và mức chi để tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi để phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nội dung và mức chi đối với hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp; Nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ văn phòng làm việc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Đối với các nội dung khác theo hướng dẫn tại Thông tư số 45 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật của tỉnh có liên quan.

Tiếp đó, đồng chí Lưu Đức Hoàn – Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra về 02 tờ trình nêu trên.

Sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và đã quyết nghị 02 chính sách về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030 (với tỷ lệ 100% ).

Toàn cảnh kỳ họp

 

Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày