Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết 22
Ngày 23/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SKHCN...
Ngày 23/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-SKHCN...
Áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới máy móc trong việc chiết xuất tinh dầu so với phương pháp thủ công trước...
Chiều ngày 04/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp tổ chức,...
Chiều ngày 14/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án đổi...
Chiều 24/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp Dự án đổi mới,...
Ngày 20/4/2021, tại hội trường Khách sạn Duy Tân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo...
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công...
Sáng ngày 23/12, tại Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên...
Xem tin theo ngày