Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho người dân và tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 23/11/2021

Nhằm đảm bảo vận hành thông suốt việc tiếp nhận, thụ lý, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức khi có các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, F1 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm đã triển khai các giải pháp để tiếp nhận, trả hồ sơ cho công dân, tổ chức an toàn, đảm bảo phương án phòng chống dịch.

Quét mã QR code và nghiêm túc thực hiện 5k khi đến giải quyết thủ tục tại TTPVHCC tỉnh.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chủ động chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất dự phòng tại đơn vị để tiếp nhận, trả kết quả thụ lý hồ sơ cho công dân, tổ chức ngay khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có các trường hợp nghi mắc, mắc Covid-19, F1 phải dừng hoạt động để cách ly, khử khuẩn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Chỉ đạo công chức, viên chức của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế tối đa việc đi lại, giao lưu không cần thiết để tránh lây nhiễm Covid-19. Trung tâm sẽ định kỳ tổ chức xét nghiệm Covid-19 để tầm soát dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngoài ra, Trung tâm cũng khuyến cáo công dân, tổ chức tăng cường sử dụng Dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế đi lại, phòng dịch bệnh Covid-19. Trung tâm cũng đã chủ động xây dựng và ban hành công văn số 39/TTPVHCC-HCC ngày 18/11/2021 về Phương án xử lý khi có các trường hợp nghi mắc Covid-19, F1 và F2 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, vừa đảm bảo mục tiêu phục vụ công dân, tổ chức tiếp nhận, trả kết quả thụ lý thủ tục hành chính vừa đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.

NT (Nguồn: thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày