Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Sơ kết hoạt động 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2022
Lượt đọc 2627Ngày cập nhật 29/03/2022

Nhằm đánh giá những công việc đã đạt được trong thời gian qua và đề ra kế hoạch hoạt động trong thời gian tới; chiều ngày 28/03/2022, Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết hoạt động 3 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch hoạt động 9 tháng cuối năm 2022”.

Tham dự tại Hội nghị có ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN; Ban Giám Trung tâm; cùng đại diện các lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể các cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.

Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị ông Châu Văn Ngọc – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm. Cụ thể: Về quy chế, quy định Trung tâm đã ban hành đầy đủ các quy chế, quy định bao gồm: Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế sử dụng, quản lý tài sản công; Quy chế an toàn vệ sinh lao động; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và một số văn bản quan trọng như phân công công tác Ban Giám đốc Trung tâm; Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng thuộc Trung tâm, phân công nhiệm vụ từng cá nhân tại các Phòng. Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng các kế hoạch năm 2022 gồm: Kế hoạch thu-chi tài chính nguồn dịch vụ; Kế hoạch mua sắm, sữa chữa tài sản; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Kế hoạch tuyển dụng.

Về hoạt động triển khai dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp: Trung tâm đã phối hợp với Sở KH&CN xây dựng: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Tổ chức chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000, HACCP) và Nâng cao năng lực thử nghiệm, đo lường phục vụ Doanh nghiệp và Quản lý nhà nước, giai đoạn 2022 – 2025; Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký nhiệm vụ theo đề án 844 của Bộ KH&CN, với mục tiêu chính là trở thành nhân tố thúc đẩy việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại tỉnh Thừa Thiên Huế và lan rộng ra các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Đã xây dựng 2 báo cáo các trình Sở KH&CN về hiệm vụ KHCN cấp Tỉnh “Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030”...Về các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (TXTCN) năm 2021 (10 nhiệm vụ) đã hoàn thành đầy đủ các báo cáo và sản phẩm, trình Sở KH&CN thẩm định, nghiệm thu nhiệm vụ.

Về hoạt động triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Trung tâm đã được xây dựng trong năm 2021, trong quý I năm 2022 Trung tâm đã thực hiện: Ban hành và triển khai Mục tiêu chất lượng năm 2022 và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 tại Trung tâm; Ban hành Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Trung tâm; Về triển khai áp dụng thực hiện các quy trình thực hiện công việc theo TCVN ISO 9001:2015 tại Trung tâm: đã khắc phục 06 lưu ý theo kết quả Báo cáo số 1869/BC-SKHCN của Đoàn đánh giá nội bộ Sở KH&CN ngày 21/10/2021; đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 53 quy trình, lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và tham mưu ban hành 22 quy trình có đầy đủ các hồ sơ; bên cạnh đó các Phòng đã xây dựng tủ hồ sơ các quy trình.

Về hoạt động Thông tin Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo: Đã tham gia hỗ trợ, phục vụ các chương trình, sự kiện lớn của Sở và Trung tâm về Hội thảo Ngày Đo lường Việt Nam 2022; Hội nghị Triển khai kế hoạch phát triển ngành KH&CN năm 2022; Hội thảo Định hướng phát triển Mai Vàng Huế; Hội chợ Thương mại và Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề OCOP tại Hương Thủy.

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành cùng Chi cục TĐC về kiểm tra xăng dầu tại cây xăng Bao Vinh; Tham gia đoàn công tác tại Hà Nội, Bắc Giang; Truyền hình trực tiếp Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân; Hỗ trợ thiết kế Logo cho đơn vị Tinh dầu Hương Ngự…

Về hoạt động Kiểm định đo lường, Thử nghiệm và Phát triển thị trường: Trong 3 tháng đầu năm 2022, bộ phận Kiểm định Đo lường, Thử nghiệm & Phát triển thị trường đã triển khai 93 hợp đồng với số lượng phương tiện đo là 1.315, thử nghiệm 15 mẫu. Tổng doanh thu theo hợp đồng là 753 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT); Đã triển khai tiếp tục hợp đồng tư vấn hệ thống quản lý Năng lượng ISO 50001 với Sở Công thương cho 02 doanh nghiệp: Công ty CP Dệt may Thiên An Thịnh và Vincom Hùng Vương - Huế.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Trung tâm sẽ chỉ đạo sâu sát, quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác; Tiếp tục đào tạo lớp nhân sự kế cận, tạo nguồn nhân sự đủ năng lực sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Điều hành công việc chú trọng đề cao tính dân chủ, huy động sức mạnh của tập thể. Tạo mối liên kết trong đơn vị, nâng cao tinh thần đoàn kết trong công việc và trong cuộc sống.

Đối với bộ phận Hành chính – Tổng hợp: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy định, phân công nhiệm vụ đang áp dụng thực hiện phù hợp với thực tế công việc, nhằm đảm bảo chất lượng công việc được giao; Hoàn thành đề án vị trí việc làm tại Trung tâm. Bố trí nhân sự hợp lý, đào tạo đầy đủ các lĩnh vực cần thiết đảm bảo đáp ứng năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hoàn thiện Danh mục dịch vụ sự nghiệp công và định mức kinh tế kỹ thuật tại Trung tâm. Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các quy trình và ban hành áp dụng Hệ thống các quy trình thực hiện công việc trong Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Đối với bộ phận Thông tin Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo tiếp tục nâng cao năng lực, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ truyền thông; Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại tỉnh Thừa Thiên Huế và lan rộng ra các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Tăng cường thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ về thông tin truyền thông KH&CN. Chú trọng quảng bá hình ảnh và năng lực của Trung tâm.

Về hoạt động Đo lường, Thử nghiệm: Tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm; Thiết lập các phòng chứa chuẩn, trang thiết bị công tác; Đẩy mạnh dịch vụ về tư vấn xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng: HACCP, ISO 50001, ISO 14000… truy xuất nguồn gốc và mã số mã vạch; đo lường trong xây dựng, y tế; thử nghiệm thực phẩm; Mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động và thị trường cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm của Trung tâm trong và ngoài địa bàn tỉnh…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã trao đổi, góp ý thẳng thắn những hạn chế, vướng mắc của Trung tâm cũng như gợi mở cho đơn vị nhiều hướng giải quyết để thực hiện tốt vai trò phục vụ quản lý Nhà nước và các giải pháp nhằm thúc đẩy, tăng cường nguồn dịch vụ cho Trung tâm.

Ông Nguyễn Kim Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Tùng – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể các cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Trung tâm cần đưa ra đánh giá cụ thể hơn các nội dung trình bày trong báo cáo như đưa vào tỷ lệ hoàn thành các sản phẩm, tình trạng các hợp đồng dịch vụ,... Bên cạnh đó, Trung tâm cần dựa vào các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phân công cụ thể các mảng quản lý Nhà nước, mảng dịch vụ nhằm đưa ra giải pháp tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở, ý kiến góp ý của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, ông Châu Văn Ngọc – Giám đốc Trung tâm mong muốn lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm giám sát, chỉ đạo cũng như tăng cường phối hợp giữa Trung tâm với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, góp phần giúp Trung tâm thực hiện tốt công việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để mở rộng phạm vi thị trường tăng cường doanh thu dịch vụ cho đơn vị.

Kiều Oanh
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày