Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tổng kết công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 24/12/2021

Ngày 23/12/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị thuộc Sở, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường cùng toàn thể công chức và người lao động Chi cục.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Nhân - Chi cục Phó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có báo cáo về kết quả hoạt động trong năm vừa qua của đơn vị.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả triển khai các chương trình, đề án, dự án được giao, nguồn lực còn hạn chế. Tuy nhiên  được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hỗ trợ về nhiều mặt của Sở KH&CN cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng, đơn vị thuộc Sở, Chi cục đã huy động, tập trung nguồn lực thích ứng an toàn, linh động trong triển khai các nhiệm vụ và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo về các nội dung tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Về công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị đã phối hợp thanh, kiểm tra với các lực lượng chức năng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng. Qua công tác thanh kiểm tra cho thấy phần lớn các hàng hóa lưu thông trên thị trường đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, phương tiện đo (PTĐ) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường, sai số trong phạm vi cho phép, nhận thức trong việc quản lý của các cá nhân, tổ chức đang sử dụng PTĐ ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, Chi cục đã tham mưu thực hiện tốt công tác triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc các cơ quan áp dụng có hiệu quả hệ thống ISO sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tiến hành triển khai hiệu quả chương trình năng suất chất lượng, đề án truy xuất nguồn gốc, đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đã giúp cho các doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng lực cạch tranh, tạo dựng thương hiệu, qua đó tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Về công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, đơn vị đã tuân thủ các quy định của nhà nước, thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được thống nhất trong toàn đơn vị. Thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Phước Nhân – Chi cục Phó Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Chi cục xác định mục tiêu tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình, đề án và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục,..

Về công tác tham mưu, tư vấn, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho Sở và Ban chỉ đạo 19 của tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước, đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, bảo vệ người tiêu dung; Tổ chức 02 cuộc thanh tra và các cuộc kiểm tra chuyên đề; Tổ chức 05 lớp Tập huấn phổ biến các văn bản pháp quy về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong kinh doanh: Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; quản lý đo lường đối với PTĐ nhóm 2, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, thiết bị điện và điện tử; Tham mưu Sở triển khai công tác Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia; Tham mưu xây dựng Quy chế xét tặng Giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cổ vũ, tạo nguồn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia trong thời gian tới, qua đó nâng cao uy tín, vị thế và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai các chương trình, đề án: Tham mưu triển khai hiệu quả Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Đề án Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Bên cạnh đó, trong định hướng năm 2022, Chi cục tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và công bố tiêu chuẩn (TCCS, TCVN...); đăng ký mã số, mã vạch; Kiểm tra chất lượng hàng xuất nhập khẩu theo Thông tư 27/2012/TT-BKHCN và Thông tư 58/2015/TT-TTLT-BCT-BKHCN; Tham mưu giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực đo lường theo yêu cầu/ trưng cầu giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế, Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cá nhân, tổ chức; Tham gia phối hợp đánh giá công nhận lại khả năng kiểm định của các tổ chức kiểm định trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hoạt động văn phòng thông báo và hỏi đáp TBT-TTH theo quy định và hướng dẫn của Văn phòng TBT Việt Nam; Tiếp nhận hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn; Trang cấp, giám sát, kiểm tra việc duy trì hoạt động sử dụng cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Chi cục đã xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm tới. Cụ thể, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận của cán bộ công chức, người lao động; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra; Quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước được cấp hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, nâng cao vị trí, vai trò của đơn vị thông qua nhiều hình thức như tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp tục vận hành hiệu quả fanpage của đơn vị, tiếp cận, nắm thông tin, nhu cầu để hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, áp dụng mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Đề xuất Lãnh đạo Sở tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt đảm bảo nguồn nhân lực đủ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Hồ Thắng đánh giá cao sự nỗ lực của Chi cục cũng như các kết quả mà đơn vị đạt được trong năm qua đã có những thay đổi tiến bộ rõ nét. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở đã có những gợi mở về định hướng góp phần triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm 2022 của Chi cục. Lãnh đạo Sở mong muốn Chi cục cần đề ra các giải pháp tốt nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường phối hợp hợp tác, các mối quan hệ đối tác cũng như nghiên cứu triển khai các phương thức hợp tác hiệu quả để phục vụ trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của đơn vị, từ đó giải bài toán làm thế nào để nâng tầm hơn nữa vị trí, vai trò của Chi cục trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở và những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Tống Viết Hoàng Anh - Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Sở. Trên tinh thần đó, Chi cục sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch trọng tâm năm 2022, không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao phó, góp phần vào thành công chung của ngành KH&CN.

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày