Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/04/2021

Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 619 /QĐ-UBND về quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, quy định hệ thống hồ sơ sức khỏe toàn dân là hồ sơ sức khỏe tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế.

Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Mã định danh cá nhân là mã số duy nhất được hệ thống sinh ra nhằm định nghĩa một đối tượng là người dân, qua mã định danh cá nhân có thể xem được các thông tin cá nhân, lịch sử khám chữa bệnh.

Nguyên tắc chung khi quản lý, sử dụng hệ thống

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tài khoản được cung cấp cho tổ chức, cá nhân theo phân cấp, chức năng, nhiệm vụ và phải tự bảo vệ thông tin tài khoản.

3. Mỗi một người dân chỉ có duy nhất một mã số trên hệ thống, mã số sẽ được cung cấp trực tiếp cho người dân.

4. Quản lý, sử dụng hệ thống theo đúng mục đích, thẩm quyền; đảm bảo thực hiện đúng quy trình và tiến độ để không làm gián đoạn quá trình xử lý và luân chuyển thông tin của hệ thống.

5. Đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ các thông tin.

6. Thông tin, dữ liệu dạng ký tự dùng trong hệ thống sử dụng bộ mã theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (Unicode) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.

Địa chỉ truy cập Hệ thống: Hệ thống được truy cập tại địa chỉ: http://hssk.kcb.vn Hệ thống tích hợp kết nối dữ liệu và cung cấp thông tin tại ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh HUE-S.

Quy định người dùng khi tham gia hệ thống

1. Được phép:

- Được tạo điều kiện để sử dụng tài khoản của mình thuận tiện và an toàn.

- Sử dụng các dịch vụ và tiện ích chăm sóc sức khỏe.

- Được mở tài khoản tham gia hệ thống.

- Được yêu cầu nơi mở tài khoản tạm khóa, đóng tài khoản khi cần thiết.

- Được cung cấp thông tin theo mẫu.

2. Quy định khi tham gia hệ thống:

- Chấp hành các quy định về mở và sử dụng tài khoản tại quy định này.

- Kịp thời thông báo cho đơn vị nơi mở tài khoản khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc nghi ngờ tài khoản của mình bị lợi dụng.

- Cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin liên quan về mở và sử dụng tài khoản. Thông báo kịp thời và gửi các giấy tờ liên quan cho đơn vị nơi mở tài khoản khi có sự thay đổi về thông tin trong hồ sơ mở tài khoản tham gia hệ thống.

- Chịu trách nhiệm về những sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ trên hệ thống do lỗi của mình.

- Chịu trách nhiệm về việc quản lý tài khoản của mình.

- Không được sử dụng tài khoản nhằm mục đích khác.

Quyết định quy định người dân sẽ được cấp tài khoản theo mã số Bảo hiểm xã hội hoặc theo số điện thoại đã được xác thực để phục vụ tra cứu hồ sơ sức khỏe của cá nhân và người thân.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các tin khác
Xem tin theo ngày