Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trách nhiệm của Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
Ngày cập nhật 14/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, ngày 15/3/2021, UBND ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021.

Theo đó, trách nhiệm của Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 được quy định cụ thể như sau:

1. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh

- Tham mưu UBND triển khai Đề án Công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống ma tuý tại một số sở, ngành, địa phương liên quan; việc chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với các địa bàn chọn chuyển hoá nhóm tiêu chí về ma tuý; tổ chức có hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2021.

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý. Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ...ngăn chặn, xử lý tình trạng các đối tượng lợi dụng, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

- Chủ trì, làm tốt vai trò thường trực Tổ Công tác liên ngành kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để thất thoát vào việc sản xuất, mua bán các chất ma túy.

- Thường xuyên rà soát, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện ma túy là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền cơ sở thường xuyên rà soát, lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục phối hợp vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn, các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma tuý và tác hại của ma túy đến mọi người dân; phát động phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý; quản lý, giáo dục, cảm hoá người nghiện ma tuý và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế, xã hội khác.

- Tích cực triển khai có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các lực lượng chức năng củng cố và giữ vững số xã, phường, thị trấn trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu giảm dần số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy.

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát người nghiện, người sử dụng ma túy theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 06/7/2019 của UBND tỉnh về tổng rà soát, thống kê và tổ chức biện pháp quản lý người nghiện, người nghi nghiện các chất ma túy trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tiếp tục tiến hành lập hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện đối với đối tượng nghi nghiện ma túy, áp dụng các biện pháp quản lý, cai nghiện theo quy định đối với 100% người nghiện.

- Chủ động bố trí kinh phí địa phương đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy có hiệu quả./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày