Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021
Ngày cập nhật 14/04/2021

Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1065/UBND-TĐKT về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân Sửu 2021

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố huế tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được quy định trong các Luật cần tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của ngành, địa phương để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền qua Chuyên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương những Luật có phạm vi, đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đông đảo cán bộ, Nhân dân, cụ thể: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tăng cường PBGDPL trong một số lĩnh vực cụ thể, như: phổ biến, giáo dục pháp luật để phòng ngừa tội phạm giết người theo Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô; tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân dân không tham gia “Crowd1” và các hình thức có dấu hiệu kinh doanh đa cấp khác (Wefinex, RaidenBo, Bitono...) theo nội dung Công văn số 514/UBND-NC ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh đa cấp.

 Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với nhiểu biến thể mới, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh tại địa phương... Lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình thực tiễn để vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các tin khác
Xem tin theo ngày