Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Giám đốc Sở KH&CN
Ngày cập nhật 17/12/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Năm 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số ……… /TB-SKHCN ngày 03/01/2019)

 

Ngày tiếp dân

 

Lãnh đạo Sở tiếp dân

 

Địa điểm

Thứ Năm

03/01/2019

Phó Giám đốc phụ trách Sở

Trần Quốc Thắng

Phòng tiếp dân (lầu 2), Sở Khoa học và Công nghệ, số 24 đường Lê Lợi, TP Huế

Thứ Năm

07/02/2019

Phó Giám đốc Sở

Trần Thị Thùy Yên

 

Như trên

Thứ Năm

07/3/2019

Phó Giám đốc Sở

Hồ Thắng

 

Như trên

Thứ Năm

04/4/2019

Phó Giám đốc phụ trách Sở

Trần Quốc Thắng

 

Như trên

Thứ Năm

02/5/2019

Phó Giám đốc Sở

Trần Thị Thùy Yên

 

Như trên

Thứ Năm

06/6/2019

Phó Giám đốc Sở

Hồ Thắng

 

Như trên

Thứ Năm

04/7/2019

Phó Giám đốc phụ trách Sở

Trần Quốc Thắng

Như trên

Thứ Năm

01/8/2019

Phó Giám đốc Sở

Trần Thị Thùy Yên

Như trên

Thứ Năm

05/9/2019

Phó Giám đốc Sở

Hồ Thắng

Như trên

Thứ Năm

03/10/2019

Phó Giám đốc phụ trách Sở

Trần Quốc Thắng

Như trên

Thứ Năm

07/11/2019

Phó Giám đốc Sở

Trần Thị Thùy Yên

Như trên

Thứ Năm

05/12/2019

Phó Giám đốc Sở

Hồ Thắng

Như trên

 

Thời gian tiếp:   Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30;

                              Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút. 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày