Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện
Quay lại12345Xem tiếp

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 05/8/2022, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai...
Sáng 8/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì...
Sáng ngày 08/8, tại Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã...
Ngay từ những ngày đầu tiên của tuần thi thứ nhất (bắt đầu từ 01/8/2022), Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách...
Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu...
Nhằm truyền cảm hứng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hướng dẫn hồ sơ cho các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi...
Phẫu thuật nội soi 3D là kỹ thuật mới tại Việt Nam trên cơ sở đã đạt được những thành tựu về phẫu thuật nội soi điều trị thoát...
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28...
Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Sáng ngày 25/7/2022, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày