Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công...
Ngày 25/5/2022, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 34-KH/ĐU về triển khai thực hiện việc học tập và làm...
Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm...
Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-SKHCN ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức chuỗi sự kiện Kỷ niệm...
Ngày 11/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 809/KH-SKHCN về tổ chức Ngày Khoa học và Công...
Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày