Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN
Ngày  06/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 29/KH-SKHCN về tuyên truyền cải cách hành...
Tại Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 07/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chương trình...
Ngày 15/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 556/QĐ-SKHCN ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông...
Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ, Sở...
Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện các giải pháp nâng cao chất...
Thực hiện Công văn số 331-CV/BTCTU ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng,...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Ngày 20/10/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 124-KH/ĐU triển khai thực hiện  Kết luận 01-KL/TW,...
Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày