Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
349 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
278/QÐ-SKHCN21/07/202121/07/2021xThành lập Ban Tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 - TechFest Hue 2021
76/NQ-CP17/07/202117/07/2021xBan hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
1676/QÐ-UBND10/07/202110/07/2021xQuyết định về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
1675/QÐ-UBND10/07/202110/07/2021xQuyết định thành lập Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
43/2021/QÐ-UBND10/07/202101/08/2021xQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
42/2021/QÐ-UBND10/07/202101/08/2021xQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
1516/QÐ-UBND23/06/202123/06/2021xQuyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
1678/QÐ-BKHCN23/06/202123/06/2021xQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai "Chiến lượt quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030"
1517/QÐ-UBND23/06/202123/06/2021xQuyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
05/2021/TT-BKHCN17/06/202101/08/2021xThông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
03/2021/TT-BKHCN11/06/202126/07/2021xThông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
1400/QÐ-UBND09/06/202109/06/2021xQuyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
1396/QÐ-UBND08/06/202108/06/2021xQuyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
1481/QÐ-BKHCN07/06/202107/06/2021xQuyết định phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi uỷ quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022
1375/QÐ-UBND04/06/202104/06/2021xQuyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
1088/QÐ-UBND14/05/202114/05/2021xQuyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
182/KH-UBND14/05/202114/05/2021xKê hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
155/KH-UBND16/04/202116/04/2021xKế hoạch thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030
149/KH-UBND14/04/202114/04/2021xKế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
147/KH-UBND14/04/202114/04/2021xKế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2021
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>