Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít khi một đơn vị kinh tế có thể đảm nhận tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu...
Thành phố Huế nổi tiếng với làng nghề đúc đồng, tập trung chủ yếu tại phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc. Việc...
   Ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình...
   Cây hồ tiêu là cây công nghiệp dài ngày, có giá trị xuất khẩu lớn. Hàng...
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật KH&CN. Hoạt động chính...
Trong khuôn khổ Sự kiện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2014, chiều 06/11/2014 tại tỉnh Phú Yên, Bộ KH&CN phối hợp...
  Trong khuôn khổ đề tài “Lựa chọn các giải pháp kinh tế kỹ thuật để phát...
 Qua nhiều lần thử nghiệm từ đầu năm 2013 cho đến nay, nhóm nghiên cứu trường Đại học Nông Lâm đã thành công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày