Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Sáng 25/3/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ...
Ngày 24/3/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) phối hợp với UBND xã Quảng Phú...
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh rất ít khi một đơn vị kinh tế có thể đảm nhận tất cả các khâu từ đầu vào đến đầu...
Thành phố Huế nổi tiếng với làng nghề đúc đồng, tập trung chủ yếu tại phường Thủy Xuân và phường Phường Đúc. Việc...
   Ngày 13/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1747/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình...
   Cây hồ tiêu là cây công nghiệp dài ngày, có giá trị xuất khẩu lớn. Hàng...
Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật KH&CN. Hoạt động chính...
Trong khuôn khổ Sự kiện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2014, chiều 06/11/2014 tại tỉnh Phú Yên, Bộ KH&CN phối hợp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày