Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 3, năm 2022 | Sau »
NGÀYGiám đốc
Hồ Thắng
Phó Giám đốc
Trần Thị Thùy Yên
Phó Giám đốc
Nguyễn Kim Tùng
Thứ hai
17/01/2022
14:00: Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Khối Kinh tế năm 2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 5 Sở Tài nguyên và Môi trường số 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Thứ ba
18/01/2022
07:30: Triển lãm sản phẩm KH&CN năm 2022 bên lề Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển ngành KH&CN năm 2022. Địa điểm: Khách sạn Saigon Morin. Thành phần: Toàn thể cán vộ CC-VC-NLĐ của Sở; theo Giấy mời.
08:00: Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển ngành KH&CN năm 2022 Địa điểm: Khách sạn Saigon Morin Thành phần: Cán bộ chủ chốt (như thành phần họp giao ban); như giấy mời.
14:00: Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022 Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở KH&CN Thành phần: Toàn thể cán bộ CC-VC-NLĐ
07:30: Triển lãm sản phẩm KH&CN năm 2022 bên lề Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển ngành KH&CN năm 2022. Địa điểm: Khách sạn Saigon Morin. Thành phần: Toàn thể cán vộ CC-VC-NLĐ của Sở; theo Giấy mời.07:30: Triển lãm sản phẩm KH&CN năm 2022 bên lề Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển ngành KH&CN năm 2022. Địa điểm: Khách sạn Saigon Morin. Thành phần: Toàn thể cán vộ CC-VC-NLĐ của Sở; theo Giấy mời.
Thứ tư
19/01/2022
07:30: Hội nghị triển khai đề tài KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế”. Địa điểm: Hội trường tầng 3. Thành phần: P. KHTC, VP, P. QLCN&ĐMST, Quỹ PT KHCN, TT ĐL TN & TTKH, TT UD TB KHCN, theo giấy mời.
14:00: Hội thảo khoa học Thúc đẩy hoạt động đo lường trong doanh nghiệp gắn với chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. TP: Cán bộ chủ chốt của Sở, toàn thể CB,CC,VC NLĐ thuộc Chi cục và Trung tâm ĐL,TN&TTKH. Đại chỉ: Hội trường tầng 6, Khách sạn Duy Tân Huế.
08:00: Tham dự Hội nghị "xin ý kiến báo cáo tổng kết Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - tòa nhà B, Văn phòng Tỉnh ủy (Số 54 đường Hùng Vương, TP Huế).
13:30: Tham dự Chương trình: "Festival Khởi nghiệp 2022". Trực tuyến
14:00: Hội thảo khoa học Thúc đẩy hoạt động đo lường trong doanh nghiệp gắn với chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam. TP: Cán bộ chủ chốt của Sở, toàn thể CB,CC,VC NLĐ thuộc Chi cục và Trung tâm ĐL,TN&TTKH. Đại chỉ: Hội trường tầng 6, Khách sạn Duy Tân Huế.
Thứ năm
20/01/2022
08:00: Thẩm định dự toán kinh phí đề tài "Nghiên cứu xây dựng CSDL về hệ thống Lễ hội ở Thừa Thiên Huế"
14:00: Thẩm định dự toán kinh phí đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong phẫu thuật điều trị ung thư gan tại BVTW Huế"
15:00: Thẩm định dự toán kinh phí đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho một số giá trị cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế"
Thứ sáu
21/01/2022
Thứ bảy
22/01/2022
Chủ nhật
23/01/2022