Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số 9274/UBND-TĐKT ngày 5/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”
Ngày cập nhật 06/09/2023

(nguồn ảnh: internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” (có văn bản kèm theo);

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương có ý kiến như sau:

          1. Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 08/9/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

          2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

         3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các công ty, doanh nghiệp có liên quan hoạt động tài chính, cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hoạt động có liên quan “tín dụng đen”, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

         4. Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phương thức, thủ đoạn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

(Nội dung chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN