Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thúc đẩy đổi mới, cải tiến công nghệ thông qua áp dụng công nghệ mã số mã vạch đối Hộ kinh doanh Tôn Nữ Diễm Xuân
Ngày cập nhật 17/11/2022

Hiện nay như chúng ta đã biết, kinh tế số là một nền kinh tế được vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số đặc biệt có thể kể tới các loại giao dịch điện tử dựa trên ứng dụng công nghệ số. Nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ thông qua việc áp dụng công nghệ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi cơ bản về kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Sự bùng nổ và phổ biến của các công nghệ kỹ thuật số đã mang lại nhiều cơ hội để tham gia và kết nối vào thị trường kinh tế, nơi mà các rào cản của thị trường là nhỏ hơn, với rất nhiều cơ hội để tiếp cận và chia sẻ thông tin, kiến thức với các cộng đồng có chung lợi ích và mang lại hợp tác trong các dự án sản xuất cùng nhau.

Với sự thay đổi đó, công nghệ mã số mã vạch ngày càng có những bước tiến vượt bậc, đem lại nhiều ứng dụng thiết thực cho đời sống cũng như trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

Mã số mã vạch là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ứng dụng mã số mã vạch được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Hàng hóa sản xuất ra thường được in mã số mã vạch ngay trên bao bì sản phẩm. Mã số mã vạch này sẽ là căn cứ để sử dụng các thiết bị mã số mã vạch trong bán lẻ.  Với mã số mã vạch được thiết lập có thể truy tìm được nguồn gốc hàng hóa.

Với những lợi ích thiết thực đó, nhằm giúp doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ thông qua áp dụng công nghệ mã số mã vạch, Sở Khoa học và Công nghệ  đã hỗ trợ kinh phí áp dụng công nghệ mã số mã vạch cho Hộ kinh doanh Tôn Nữ Diễm Xuân (địa chỉ: 30 Nguyễn Phúc Thụ, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 5 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030, với số tiền: 10.000.000 đồng.

Việc ứng dụng mã số mã vạch đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp nhằm tạo thuận lợi, nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng cũng như quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt vô  cùng nhanh chóng mà tiện ích.

Anh Việt
Các tin khác
Xem tin theo ngày