F:\F_Portal\skhcn.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Khảo sát và đóng góp ý kiến về các quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan
Ngày cập nhật 18/10/2022

Ngày 30/9/2022, Sở Ngoại vụ đã có Công văn số 1587/SNgV-LS gửi Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về việc khảo sát và đóng góp ý kiến về các quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan.

Sở Ngoại vụ nhận được Công điện số 77/UBNV-PCTTra ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung Công điện thông báo:

Triển khai thực hiện Kết luận số 12 - KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phát động Chương trình khảo sát toàn diện ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan vào tháng 10/2021. Phần mềm chương trình khảo sát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban: https://scov.gov.vn/?page=Survey.infor

Ngoài ra, phần mềm chương trình khảo sát cũng đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ:  https://sngv.thuathienhue.gov.vn

Để đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài biết đến chương trình khảo sát và đóng góp ý kiến về các quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Qúy Cơ quan giúp thông báo rộng rãi tới các cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại địa phương để tham gia khảo sát theo cách thức sau:

Vào đường link: https://sngv.thuathienhue.gov.vn, sau đó kích vào banner: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Khảo sát toàn diện ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài về quy định pháp luật và các thủ tục hành chính liên quan.       

Sở Ngoại vụ trân trọng cám ơn sự phối hợp của Qúy Cơ quan./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày