Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả xét tặng Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ IV, năm 2021 tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng của tỉnh
Ngày cập nhật 04/12/2021

Ngày 03/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 2195/TB-SKHCN thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng của tỉnh.

Ngày 03/12/2021, UBND tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng của tỉnh Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 để xem xét, đánh giá 17 công trình/cụm công trình trên 05 lĩnh vực do các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành lựa chọn. Căn cứ kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng, có 14/17 công trình/cụm công trình được Hội đồng xét tặng Giải thưởng của tỉnh lựa chọn.

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các tổ chức/đơn vị/cá nhân được biết. Nếu có phản ánh hay kiến nghị liên quan đến kết quả xét tặng Giải thưởng, đề nghị các tổ chức/đơn vị/cá nhân gửi thông tin đến cơ quan thường trực Giải thưởng – Sở Khoa học và Công nghệ (Số điện thoại: 0234.3822439; Địa chỉ: Số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) trước ngày 11/12/2021 để được giải quyết.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày