Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ năm 2021
Ngày cập nhật 02/12/2021

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, đồng thời chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý tổ chức, cá nhân báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở định kỳ năm 2021 theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/12/2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày