Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phim Khoa học và Công nghệ
Tuyên truyền phổ biến kiến thức về truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa trên tỉnh TT Huế
Ngày cập nhật 16/01/2022

Tác giả:Phòng Thông tin khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Các video clip khác
Phim chuyên đề KH&CN
Các chủ đề khác