Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị Tổng kết hoạt động Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023
Lượt đọc 343Ngày cập nhật 17/01/2023

Sáng ngày 17/01/2022, Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Qũy tham dự và chủ trì Hội nghị.

 

\

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ

Tham dự Hội nghị còn có ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Giám đốc Sở Tài chính, Uỷ viên Hội đồng; ông Phan Quốc Sơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên Hội đồng, cùng đại diện các cơ quan Điều hành Quỹ.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2023 của Qũy Phát triển KH&CN, ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết: “Nhìn chung năm 2022, Qũy Phát triển KH&CN đã triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. Hoạt động cấp kinh phí, cho vay, tài trợ, hỗ trợ… được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo kịp thời cho việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN; các công tác khác cũng được triển khai đồng bộ, theo kế hoạch như tham mưu các kế hoạt hoạt động, tài chính năm và các quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy định để triển khai thực hiện. Việc lập báo cáo thẩm định các hồ sơ gửi tới Qũy trước khi trình phê duyệt hoặc tham mưu phê duyệt; tham mưu thành lập các hội đồng giao trực tiếp, xét duyệt, nghiệm thu các nhiệm vụ; ký kết hợp đồng, kiểm tra thực địa và nội nghiệp được đôn đốc thực hiện. Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa đúng tiến độ như: công tác thu hồi nợ cho vay; công tác tham mưu của bộ phận nghiệp vụ Qũy đôi lúc chưa kịp thời; việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Qũy, Cơ quan Điều hành Qũy chưa thường xuyên, chưa theo đúng điều lệ quy định của Qũy.

 

Ông Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng Quản lý Qũy đã cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề xoay quanh tình hình thực hiện và các kết quả hoạt động nghiệp vụ quản lý Qũy. Qua đó, các thành viên của Hội đồng Quản lý Qũy đã kiến nghị đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, như bám sát, rà soát các Quy chế hoạt động của Qũy; theo dõi sát các hoạt động tạm ứng đề tài nghiên cứu khoa học, các ý kiến tham gia của Ban Kiểm soát Qũy cũng như kêu gọi được nguồn quỹ tài trợ.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Quỹ và ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên Hội đồng Qũy, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Qũy ghi nhận sự nỗ lực của Qũy trong công tác tổ chức bộ máy đã dần thống nhất, kiện toàn; các quy trình, hồ sơ, thủ tục được thắt chặt, bài bản, qua đó đã thể hiện được vai trò hỗ trợ của Qũy trong các hoạt động về nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh cần phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Hội đồng Qũy; Rà soát, nghiên cứu bổ sung các quy chế hoạt động Qũy; chủ động trong việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa; chặt chẽ trong khâu lập dự toán, quyết toán, thanh toán, cần có báo cáo tài chính hàng tháng... Qua đó, đề nghị Sở Tài chính và Ban Kiểm soát Qũy phối hợp rà lại các quy trình, thủ tục liên quan đến Qũy, đảm bảo các tiến độ hoạt động hiệu quả của Quỹ trong thời gian đến.

Cũng trong dịp này, Sở KH&CN đã khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

 

Kiều Oanh
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN