Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021
Lượt đọc 26148Ngày cập nhật 11/01/2022

Ngày 10/01/2022, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tổng kết về Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; Đồng chí Hồ Thắng - Giám Đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng đại diện lãnh đạo, các Trưởng phòng thuộc Sở KH&CN và Sở Tài chính.

https://lh5.googleusercontent.com/xG747NJgzSBR8gZmi1tJfjKP6gwc_g6Ue4J6TgFPFO0Aibo4QBJkEDFyFZEJsxnEDi0ypraKciCKz28PjBzYTrj3VjbF6mKGNzxkHwfvI9J-KCGinLEaoRymEjTHX-jkUE4Y_Ok0

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN đại diện Quỹ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong năm 2021 cũng như đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Theo đó, trong năm 2021, hoạt động cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp tỉnh đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình, thủ tục kiểm soát của Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị chủ trì cũng như các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có đủ nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo đúng hợp đồng ký kết với Sở KH&CN. Về hoạt động tài trợ vốn điều lệ, Qũy đã chi tài trợ cho 10 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm trước và cấp thanh toán cho 02 nhiệm vụ nghiệm thu với tổng số tiền là 643 triệu đồng. Bên cạnh đó, Qũy cũng đã tổ chức 10 hội nghị tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện và 03 hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Về hoạt động vay vốn điều lệ, Qũy đã triển khai cho vay 01 dự án chuyển giao công nghệ hình thức ủy thác (Dự án: Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất ngói lưu ly và gốm trang trí” do Công ty Vật liệu xây dựng Huế chủ trì) với số kinh phí 600 triệu đồng. Hoạt động hỗ trợ vốn điều lệ, trong năm 2021, Qũy đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho 02 bài báo quốc tế; 30 triệu đồng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử ấn phẩm “Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Nhìn chung, năm 2021, Quỹ Phát triển KH&CN đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. Hoạt động cấp kinh phí, cho vay, tài trợ… được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo kịp thời cho việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN, các công tác khác cũng được triển khai đồng bộ, theo kế hoạch như tham mưu các kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính năm và các quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vay vốn theo các quy định để triển khai thực hiện. Đôn đốc việc thực hiện, nhận và lập biên bản bàn giao sản phẩm hoàn thành và tổ chức thanh lý hợp đồng các dịch vụ…

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn chậm, chưa đúng tiến độ như công tác thu hồi nợ cho vay; công tác tham mưu của bộ phận nghiệp vụ Quỹ đôi lúc chưa kịp thời; việc tổ chức các cuộc họp của Hội đồng Quỹ chưa thường xuyên, vốn điều lệ Qũy chi thâm hụt, do ngân sách cấp không đảm bảo so với kế hoạch duyệt đầu năm, đây cũng là một trong những khó khăn, hạn chế của Qũy.

https://lh4.googleusercontent.com/H1ocRVM2EgVby3qhdXeqF2KOgVPsf44D4kcQA0837xwSbNBcn36hTcTqDN_X5wHN6slPcM-kmtcrgtrGWqMkl1JYweXv8tTU__XpgC-Jxua3krJvrIKkx1QL0i1LxJr9M1hjeQ6S

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của Quỹ Phát triển KH&CN. Năm 2021, mặc dù trong trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Quỹ Phát triển KH&CN đã làm rất nhiều việc, vẫn duy trì tốt các hoạt động của Qũy. Bộ máy, tổ chức cơ bản được kiện toàn, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được triển khai một cách đồng bộ, thực hiện chi các hoạt động hỗ trợ nhiệm vụ kịp thời, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, để phát triển hiệu quả, ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị, các hoạt động của Quỹ cần đưa ra nhiều giải pháp hơn nữa để Qũy thực sự trở thành một động lực tác động trực tiếp đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

Làm thế nào để phát huy hết giá trị nguồn vốn của Quỹ để các đề tài nghiên cứu khoa học thực sự là giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội

Đó là vấn đề ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đặt ra tại buổi hội nghị.

Bàn về các giải pháp để phát huy hết giá trị nguồn vốn, ông Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng: “Cần đẩy mạnh việc quảng bá rộng rãi các hoạt động hỗ trợ cho nhà khoa học; Sở Tài chính & Quỹ Phát triển KH&CN cần theo dõi bám sát kỹ các đề tài nghiên cứu vì tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của đề tài. Các đề tài, ý tưởng sáng tạo từ các cuộc thi (Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Giải thưởng Cố đô về KH&CN) cũng đề nghị các cơ quan ban ngành cần có một động thái để duy trì, ngoài sự đam mê của nhà khoa học, cần có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, để các đề tài khoa học tiếp tục đi vào đời sống và phục vụ cuộc sống. Đồng thời, cần thiết phải có những buổi sinh hoạt, phổ biến về các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các Sở ban ngành đang cần điều gì, để các nhà khoa học bám sát và định hướng sản phẩm nghiên cứu phù hợp, đúng theo định hướng, đường lối, chính sách của tỉnh, kịp thời đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội”.

https://lh3.googleusercontent.com/G7jmgmYm_p8LqvVqiEOtGAJySwhfkTrdcMD0MAuqNoCaCDSXJfmU3Bt3JcVSuMisqAZaDk2yKxxinoVohlFgDR5yGy41vL7qmsPiLQnnTszpn5_QsLEsM7BDd8ysKnYAidKoupXd

Ông Trần Hữu Dàng -  Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh  phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, ông Dương Quốc Tuấn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở KH&CN) cho rằng: “Để phát huy hết giá trị nguồn vốn của Quỹ cần thiết để xuất UBND tỉnh nên triển khai những định hướng ngay từ đầu, chỉ đạo cụ thể Quỹ tham gia những hoạt động nào, nhiệm vụ gì trong quá trình phát triển KH&CN của tỉnh, để Quỹ Phát triển KH&CN xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, cần quảng bá, truyền thông rộng hơn về vai trò, cơ chế hoạt động của Qũy để các nhà khoa học được biết. Đồng thời, định kỳ hàng quý cần phải có báo cáo kiểm soát về hoạt động của Quỹ để theo dõi tiến độ, kịp thời xử lý, qua đó đảm bảo tính công khai, minh bạch về tài chính”.

Để nâng cao hoạt động kiểm soát của Quỹ Phát triển KH&CN, bà Ngô Thị Kiều Thư - Trưởng phòng Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính) đề nghị: “Về các hoạt động sự nghiệp, kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cần rõ ràng, cụ thể. Xây dựng dự toán chi tiết hơn và căn cứ vào dự toán để bám sát các hoạt động nghiên cứu với tình hình thực tiễn. Cần rà soát, thống kê lại các nhiệm vụ KH&CN đã thu hồi để có các giải pháp xử lý kịp thời và điều chỉnh phù hợp; Bổ sung thêm nguồn vốn điều lệ còn thiếu so với quy định. Về hoạt động cho vay cần bổ sung thêm nội dung về ủy thác thu hồi nợ và ủy thác cho vay. Hoạt động cho vay cũng nên có các điều lệ ràng buộc, đảm bảo quá trình thu hồi nợ diễn ra thuận lợi. Năm nay, số lượng các đề tài nhiệm vụ nghiên cứu rất nhiều, do đó cần phải căn cứ vào khả năng, dự toán ngân sách để thực hiện hiệu quả”.

Bàn về công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN, bà Hoàng Việt Hương - Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học (Sở KH&CN) cho rằng: “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai, kiểm tra thường xuyên về các khoản kinh phí, các hồ sơ, chứng từ để nghiệm thu. Cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc theo Quy chế 72 trên nguyên tắc hoạt động của Qũy”.

https://lh3.googleusercontent.com/cwdUKf1AVpOgu-5_qqSYAFLPs0qP0vUW7e96dMHlIDID8HffD1-kFfKV6HpbD2AsQsXQAoHq1ZbFTwot69UUtaBlvvneK66azMtti6357sfljiuuw4ninghKl0n14uCbb4c2dy4a

Ông Hồ Thắng - Giám Đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, bàn về phương hướng hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN trong năm 2022, ông Hồ Thắng - Giám Đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng cho biết: “Thời gian đến, Qũy Phát triển KH&CN sẽ tiếp tục kiện toàn về mặt tổ chức. Các Quy chế tài chính, điều lệ Qũy, bộ máy Ban Điều hành, Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện một cách bài bản, có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và sớm xây dựng hoàn thiện công tác quyết toán, lập dự trù kinh phí, các kế hoạch thi đua khen thưởng. Quỹ sẽ ứng dụng các phần mềm hệ thống quản lý về tài chính để theo dõi tiến độ các nhiệm vụ KHCN song song cùng với tiến độ giải ngân của các nhiệm vụ KH&CN. Tiếp tục, rà soát thống kê lại các đề tài chậm trễ, bị thu hồi. Đồng thời, Qũy Phát triển KH&CN cũng mong muốn Sở Tài chính quan tâm thêm, ưu tiên hỗ trợ các chương trình khoa học, nhất là trong các hoạt động khởi nghiệp. Hỗ trợ kinh phí trong việc xây dựng Trang thông tin điện tử nhằm công bố các chính sách, chương trình tài trợ của Qũy, tiếp cận rộng rãi hơn đến với các nhà khoa học, tạo tiền đề cho Quỹ Phát triển KH&CN hoạt động hiệu quả hơn”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham gia, tham vấn thêm cho Sở KH&CN thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước về Tài chính. Về hoạt động theo dõi của Quỹ, phải tiếp tục đổi mới, bám sát theo đúng các quy định, cơ chế hoạt động của Qũy. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để theo dõi,  quản lý tài chính chặt chẽ và hiệu quả hơn.Về tiến độ giám sát đề nghị Ban Giám sát của Quỹ cần có báo cáo kết quả từng quý để theo dõi, đánh giá  tiến độ phù hợp. Linh động trong việc điều tiết, chủ động trong việc tuyên truyền, công khai các tôn chỉ, mục đích của Qũy. Tăng cường công tác quảng bá những hoạt động của Qũy trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Về hoạt động cho vay, ưu tiên hỗ trợ cho các phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cần có sự chọn lọc các đề tài dự án và có từng định mức chi rõ ràng cụ thể hơn. Đồng thời, cần phát huy thêm giá trị cho Quỹ, đề nghị Sở Tài chính hỗ trợ, giúp đỡ uỷ thác cho Quỹ Phát triển KH&CN thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng năm 2022 sẽ là năm có nhiều đổi mới trong việc thẩm định, quyết định các nguồn hỗ trợ, tài trợ. Hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra phát huy hết giá trị thực sự của Quỹ, đóng góp cho sự phát triển sự nghiệp KH&CN của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng trong sáng đó, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN đã trao tặng giấy khen cho 03 nhân đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quỹ năm 2021.

https://lh5.googleusercontent.com/Y21AiMg0CaMyQAAFuue2-HfXZHBmn_az23PGGR7YaTEpLHMnTqy1mRk-pehFell8iMx4l6UnLRqf7WIG_joXoKtxKTiCk-yFFJxzncLPxH26pEId1Q_EjmCLvw9hCd4z5aTMKhvF

Kiều Oanh
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày