Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020
Lượt đọc 12180Ngày cập nhật 31/12/2020

Chiều ngày 30/12/2020, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Quỹ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ KH&CN trong năm 2020. Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hồ Thắng - Giám đốc Quỹ KH&CN đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động của Quỹ KH&CN trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

quyKHCN.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay, Quỹ KH&CN đã đi vào hoạt động ổn định, tạo thêm một kênh cung cấp, hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh tổ chức nghiên cứu - ứng dụng khoa học, đưa khoa học và cuộc sống, đầu tư ứng dụng công nghệ mới góp phần phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài việc thực hiện chức năng tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay, Quỹ KH&CN đã thực hiện tốt chức năng cấp kinh phí các nhiệm vụ KH&CN các cấp theo phân cấp.

Năm 2020, Quỹ KH&CN đã phê duyệt danh mục 09 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Quỹ KH&CN tài trợ (nhiều hơn so với các năm trước), nâng tổng số nhiệm vụ do Quỹ KH&CN tài trợ lên 25 nhiệm vụ với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.500 triệu đồng. Công tác tham mưu phê duyệt danh mục các nhiệm vụ hằng năm do Quỹ KH&CN tài trợ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Về hoạt động cho vay: Quỹ KH&CN triển khai cho vay đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại các vùng nông thôn, miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội; các dự án đổi mới công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao. Năm 2020, Quỹ KH&CN đã triển khai cho vay 01 dự án chuyển giao công nghệ theo hình thức ủy thác với số kinh phí là 600 triệu đồng.

Về hoạt động hỗ trợ từ vốn điều lệ: Với chức năng hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong phạm vi của tỉnh, nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập; cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Năm 2020, Quỹ KH&CN đã hỗ trợ kinh phí với số tiền là 395 triệu đồng cho 03 bài báo quốc tế (90 triệu đồng) và Xuất bản ấn phẩm Địa chí Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế (305 triệu đồng).

Ngoài ra, Cơ quan điều hành Quỹ KH&CN đang trình Chủ tịch HĐQLQ (Hội đồng Quản lý Quỹ) quyết định phê duyệt hỗ trợ biên tập, tổ chức cập nhật lên Cổng/trang Thông tin điện tử ấn phẩm Đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế theo kế hoạch đề ra.

Hạn chế, nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quỹ KH&CN vẫn còn nhiều mặt tồn tại. Hạn mức hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở còn thấp trong khi các thủ tục yêu cầu thực hiện theo quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh nên phần nào gây khó khăn cho các nhà khoa học.

Bộ máy Quỹ KH&CN vận hành theo cơ chế kiêm nhiệm nên công tác tham mưu đôi lúc chưa kịp thời, chưa được ưu tiên. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh Covid – 19 và thiên tai bão, lụt liên tiếp trên địa bàn tỉnh cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hoạt động của Quỹ KH&CN.

       Kế hoạch và Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy của Quỹ: bám sát các văn bản mới ban hành của Chính phủ, của Bộ KH&CN liên quan đến Quỹ KH&CN để điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp quy phù hợp với chủ trương của Trung ương.

- Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính: nhằm thu hút ngày càng nhiều các đối tượng sử dụng vốn của Quỹ KH&CN, Cơ quan điều hành Quỹ KH&CN thường xuyên rà soát hồ sơ/thủ tục để đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn từ Quỹ KH&CN.

- Xúc tiến, vận động vay vốn: tổ chức xúc tiến, giới thiệu Quỹ KH&CN đến từng doanh nghiệp trong tỉnh, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các doanh nghiệp lập hồ sơ vay vốn của Quỹ KH&CN. Tổ chức các hội thảo quảng bá Quỹ KH&CN, giới thiệu Quỹ KH&CN thông qua các hội nghị liên quan. In ấn tập gấp, tờ rơi giới thiệu Quỹ KH&CN, đưa các thông tin hoạt động cho vay của Quỹ KH&CN lên website, báo chí để Quỹ KH&CN có thể đến gần hơn với đối tượng vay vốn.

- Đẩy mạnh tài trợ, hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh .

- Quản lý nguồn vốn của Quỹ KH&CN: tăng cường việc theo dõi, kiểm tra giám việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ  KH&CN (đặc biệt là nguồn vốn cho vay) để đảm bảo vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

  - Tổ chức bộ máy, nhân sự: tiếp tục kiện toàn, phân công, phân nhiệm hợp lý để bộ máy hoạt động có hiệu quả; xây dựng quy chế làm việc của Quỹ KH&CN.

Quỳnh Như
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày