Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Trong 02 ngày 12 và 13/5/2022, tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật...
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ...
Nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về truy xuất nguồn gốc thông qua việc thúc...
Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) có thể vui mừng và...
Tính đến nay, hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam (TCVN) đã lên đến hơn 13.000 TCVN và hơn 800 QCVN, với hơn 60%...
Ngày 19/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Thúc đẩy hoạt động đo lường...
Ngày 23/12/2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tiêu chuẩn, đo...
Thực hiện Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN),...
Xem tin theo ngày