Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra
Nhằm nâng cao nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây...
Trong năm 2017, Thanh tra Sở KH&CN đã tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch góp...
Xem tin theo ngày