Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công văn số 1911/SKHCN-TTr ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu
Ngày cập nhật 11/09/2023

(Kiểm định viên tiến hành kiểm định định kỳ cột bơm xăng dầu)

Ngày 29/8/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Công văn số 2773/TĐC-ĐL về việc tăng cường quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu, trong đó cảnh báo việc các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong bán lẻ xăng dầu tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu với hình thức tinh vi, phức tạp (ví dụ: sử dụng cầu giao điện để tác động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật về đo lường,….). Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường kiểm tra các tổ chức kiểm định cột đo xăng dầu; kiểm định viên cột đo xăng dầu; các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp cột đo xăng dầu; các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và quy trình kiểm định cột đo xăng dầu (ĐLVN 10 : 2017).

- Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên theo dõi, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và chủ động báo cáo Sở KH&CN để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định.

- Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Thông tin khoa học đăng bài tuyên truyền, cảnh báo về các hành vi vi phạm pháp luật về đo lường trong hoạt động kinh kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là các hành vi tinh vi, phức tạp nêu trên lên trang Thông tin điện tử Sở KH&CN để nhân dân, người tiêu dùng giám sát, phòng và tránh.

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN