Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết luận thanh tra về đo lường số 1626/KL-SKHCN ngày ngày 31 tháng 7 năm 2023
Ngày cập nhật 31/07/2023

Theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại 05 doanh nghiệp có sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (sử dụng công tơ điện xoay chiều) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 04/05 doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (sử dụng công tơ điện xoay chiều) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là đối tượng thanh tra theo Quyết định số 200/QĐ-SKHCN, gồm: Điện lực Quảng Điền, Điện lực Phú Vang (là các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế), Hợp tác xã tiêu thụ điện Vinh Hưng, Công ty Cổ phần điện Phú Lộc; tại thời điểm thanh tra có 01 doanh nghiệp đã được Sở Công Thương kiểm tra, vì vậy để tránh chồng chéo, trùng lắp, Đoàn thanh tra không tiến hành thanh tra (Điện lực Phong Điền, trực thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế).

Tại thời điểm thanh tra, các tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo (sử dụng công tơ điện xoay chiều) phục vụ hoạt động kinh doanh điện năng, như thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường theo quy định (thông qua phương án, kế hoạch thay thế định kỳ, kiểm định định kỳ; kiểm tra ngẫu nhiên một số công tơ đang gắn trên lưới điện cho thấy còn dấu kiểm định, tem kiểm định, chì niêm còn nguyên, thời hạn kiểm định còn hiệu lực, kiểu công tơ điện có phê duyệt mẫu; tuy nhiên, một số công tơ điện thuộc quản lý của Hợp tác xã tiêu thụ điện Vinh Hưng, Công ty Cổ phần điện lực Phú Lộc có tem kiểm định bị mờ; theo giải trình của đơn vị nguyên nhân là do công tơ điện để ngoài trời lâu ngày (5 năm), trong môi trường nắng nóng thời gian dài, nên một số tem kiểm định bị mờ). Thực hiện đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, đã giải quyết các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.

Để tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường trong quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Điện lực Quảng Điền, Điện lực Phú Vang, Hợp tác xã tiêu thụ điện Vinh Hưng, Công ty Cổ phần điện lực Phú Lộc thực hiện các nội dung sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt Luật đo lường, Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT- BKHCN; Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan khác.
- Xây dựng kế hoạch, phương án hằng năm cụ thể hơn về tổ chức tháo dỡ, thay thế mới hoặc kiểm định định kỳ đối với các công tơ điện có chứng chỉ kiểm định sẽ hết hiệu lực; tiếp tục tăng cường công tác theo dõi tình hình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ đối với quản lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện) theo quy định của pháp luật.
- Cần tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường; thường xuyên cập nhập hồ sơ đầy đủ; chấp hành chế độ báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng phương tiện đo theo quy định.
- Hợp tác xã tiêu thụ điện Vinh Hưng, Công ty Cổ phần điện lực Phú Lộc: Có giải pháp để tem kiểm định không bị mờ trong thời hạn kiểm định. Khi làm việc với các hộ sử dụng điện phải có chữ ký đầy đủ các bên tham gia trong biên bản làm việc về việc giải quyết đơn xin kiểm tra và thay thế công tơ điện.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Hương Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN