Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ;...
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 245/KH-SKHCN tổng thể nâng cao năng suất dựa...
Ngày 28/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 244/KH-SKHCN thực hiện Chương trình phát triển...
Đó là một trong những yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số 243/KH-SKHCN ngày 28/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ...
Trước đòi hỏi của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ngành...
1. Kết cấu nội dung chương trình                  ...
Xem tin theo ngày