Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
Ngày cập nhật 14/02/2022

Ngày 28/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 244/KH-SKHCN thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2022 phải hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 01 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được nghiệm thu. Bên cạnh đó, hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ và thiết bị tại các sự kiện khoa học và công nghệ (KH&CN) trong và ngoài tỉnh. Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm tăng bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 30%. Tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn tỉnh đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Hỗ trợ hình thành và phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Chứng nhận 01-02 doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh; Có 02 công nghệ/sản phẩm/sáng chế được chuyển giao và có nguồn thu và xúc tiến phát triển thị trường KH&CN, đẩy mạnh các hoạt động kết nối 2 giữa các bên cung, bên cầu công nghệ thông qua hoạt động kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo), chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), …

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Chương trình đã đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ cụ thể như: Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Tăng cường thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển hạ tầng của thị trường khoa học và công nghệ.

Tập tin đính kèm:
Ngọc Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày