Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xác định một số loài sâu, bệnh và biện pháp phòng trừ trên cây Sen”
Ngày cập nhật 11/08/2023

Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh có Công văn số 8345/UBND-CN ngày 10/8/2023 về việc tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xác định một số loài sâu, bệnh và biện pháp phòng trừ trên cây Sen”.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 1658/SKHCN-QLKH ngày 07/8/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế” . Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: (1) Thống nhất chuyển giao toàn bộ kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu xác định một số loại sâu, bệnh chính gây hại và các biện pháp phòng trừ trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) tại Thừa Thiên Huế” đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các thủ tục theo quy định. (2) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nhân rộng mô hình quản lý sâu, bệnh tổng hợp trên cây sen (sen Huế và sen cao sản) ở các địa phương có trồng sen trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (đơn vị chủ trì thực hiện đề tài) triển khai phổ biến, hướng dẫn sử dụng quy trình quản lý sâu, bệnh tổng hợp trên cây sen tại các địa phương trong tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Phong Điền theo dõi các điểm thực hiện mô hình tại xã Phong Hòa và xã Điền Hòa, huyện Phong Điền trong những năm tiếp theo. Tiếp tục mở rộng thử nghiệm mô hình tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh và trong nhiều năm để có kết luận chính xác hơn. Định kỳ hằng năm, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời tham mưu UBND tỉnh đưa ra những khuyến nghị phù hợp./.

(Thông tin chi tiết tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Thảo Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN