Tìm kiếm tin tức
Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); Chào mừng Ngày Khoa học Thế giới vì Hòa bình và Phát triển (10/11); Chào mừng Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11); Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Chào mừng Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); Chào mừng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030
Ngày cập nhật 18/10/2022

Thực hiện Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030”, ngày 04/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030” tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác kết nối với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhất là liên quan đến công tác ngoại giao, thông tin đối ngoại; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh nhằm nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế; Tăng cường và củng cố mối quan hệ thường xuyên, liên tục với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các đối tác, tổ chức có liên quan của địa phương ở các nước trên thế giới; Công tác triển khai thực hiện phải được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kết nối, tuyên truyền, quảng bá.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Mai Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN