F:\F_Portal\skhcn.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả Chương trình công tác tháng 9/2022 và dự kiến Chương trình công tác tháng 10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 04/10/2022

Ngày 03/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 1821/BC-SKHCN về kết quả Chương trình công tác tháng 9/2022 và dự kiến Chương trình công tác tháng 10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày