Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng
Ngày cập nhật 04/10/2022

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Đổi mới sáng tạo là việc tạo ra và ứng dụng các thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo. Việc dành nguồn lực đầu tư đã tạo ra nhiều thay đổi về nền tảng cho nghiên cứu khoa học như cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; từ đó đã có được những đề tài khoa học và sản phẩm công nghệ có giá trị, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH.

Theo thống kê của Bộ KH&CN (2021), Việt Nam hiện có hơn 1.400 tổ chức có năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 196 khu làm việc chung, 69 vườn ươm doanh nghiệp và 28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh được thành lập. Số lượng Quỹ Đầu tư mạo hiểm coi Việt Nam là thị trường mục tiêu có 108 Quỹ đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 23 Quỹ có pháp nhân Việt Nam, 23 Quỹ thuần Việt. Những con số này liên tục tăng trong những năm qua, thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng vào sự phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó xác định rõ vai trò của các trung tâm đổi mới sáng tạo, cũng như khẳng định DN là trọng tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Để cụ thể hóa nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP năm 2020, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành và khuyến khích thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại các địa phương và các DN…

Với các giải pháp cụ thể, Chính phủ yêu cầu phát triển mạnh mẽ KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ; làm chủ một số công nghệ mới, công nghệ có tính chiến lược.

Xác định được ý nghĩa đổi mới sáng tạo, cải tiến công nghệ là chìa khóa giúp nâng cao năng suất, chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mố số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 – 2030. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất tinh dầu tại Hộ kinh doanh Thanh Vui với kinh phí Kinh phí thực hiện dự án: 257.300.000 đồng. Hỗ trợ dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và đóng gói sản phẩm Yến sào tại Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế An na. Sản phẩm yến sào sấy khô, yến sào hũ chưng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Thiết bị, máy móc: Máy lọc nước tự động RO kinh phí thực hiện: 300.000.000 đồng. Hỗ trợ dự án Sản xuất và hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo cá Ong bầu với tổng kinh phí lên đến : 1.397.000.000,...

Sản phẩm được hỗ trợ từ Nghị quyết 22

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2020 /NQ-HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến, chuyển giao công nghệ và phát triển TSTT giai đoạn 2021-2030 đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, từ đó đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Việt Thân
Các tin khác
Xem tin theo ngày