Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế; khám, chữa bệnh và một số...
Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2021; ngày...
Thực hiện Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm2021; ngày...
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh năm...
Ngày 22/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 619 /QĐ-UBND về quy định quản lý, vận hành...
Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 08/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về...
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục...
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường kiểm soát ô nhiễm...
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09 /CT-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý...
Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày