“Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 18/09/2021

Sáng 18/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế” do TS Phan Thanh Hải làm Chủ nhiệm và Sở Văn hoá và Thể thao là đơn vị chủ trì đề tài. TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị.

Thừa Thiên Huế có một kho tàng lễ hội phong phú và đa dạng, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế” để số hóa, lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu tư liệu, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội.

Trình bày báo cáo thuyết minh tại Hội nghị, TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Chủ nhiệm đề tài cho biết, gần đây các đề tài về Khoa học xã hội và nhân văn đang được tỉnh quan tâm và cũng phù hợp với yêu cầu “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng…”.

Mục tiêu đề tài nhằm tạo được Danh mục các lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế; Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tích hợp trên nền GISHue; Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tích hợp trên nền GISHue.

Sản phẩm dự kiến của đề tài có 2 dạng: Báo cáo khoa học (Bộ phiếu điều tra khảo sát; danh mục các lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế; Cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tích hợp trên nền GISHue; Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quản lý, cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế được tích hợp trên nền GISHue; Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài); Bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác (Có 2 hoặc 3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; Biên soạn và xuất bản 1 cuốn sách về lễ hội ở Thừa Thiên Huế).

Lợi ích của đề tài có sự tác động đến xã hội. Số hoá, lưu trữ phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu tư liệu, bảo tồn và phát triển di sản lễ hội. Phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị; Phục vụ công tác khôi phục, bảo vệ và phát huy giá trị di sản lễ hội; Tạo cơ sở khoa học để lựa chọn một số lễ hội tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế nhằm lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, đề tài góp phần còn nâng cao năng lực nghiên cứu của các cá nhân thông qua tham gia thực hiện với  kinh nghiệm thực tiễn trong công tác nghiên cứu khoa học và khả năng hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ một cách sâu sắc.

TS Phan Thanh Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo thuyết minh tại Hội nghị.

Theo báo cáo thuyết minh, các nội dung nghiên cứu được triển khai đó là: Xây dựng thuyết minh nghiên cứu đề tài; Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu tổng quan về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế; Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế trên nền GISHue; Biên soạn sách lễ hội ở Thừa Thiên Huế; Viết báo cáo tổng kết và tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Sau khi nghe đại diện đơn vị chủ trì đề tài trình bày thuyết minh, Hội đồng tiến hành thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm KH&CN; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Đề tài cũng được các thành viên Hội đồng đánh giá có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao với kết quả 86,66 điểm.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến phản biện của Hội đồng. Về tổng quan của đề tài, đơn vị chủ trì cần rà soát lại, diễn giải tiêu chí phân loại các lễ hội. Trong toàn bộ cơ sở dữ liệu, lựa chọn một số lễ hội có sự đặc trưng của Huế để triển khai cơ sở dữ liệu như 3D để quảng bá du lịch và văn hoá Huế. Cần chú trọng đến tính kế thừa của các dữ liệu cũ, bổ sung, tính toán lại các phiếu điều tra cho phù hợp. Ngoài ra, ngành Văn hoá cần làm việc với các đơn vị tư vấn để lựa chọn đơn vị xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu phù hợp.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

TS Hoàng Bảo Hùng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên phản biện.

PGS.TS Bùi Thị Tân - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế, Ủy viên phản biện.

TS Lê Thị An Hoà – Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

 

Đăng Vinh – Tất Thắng
Các tin khác
Xem theo ngày