Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ dùng trong điều trị tiêu chảy do E.coli gây ra ở lợn
Ngày cập nhật 05/10/2018

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất kháng thể lòng đỏ dùng trong điều trị tiêu chảy do E.coli gây ra ở lợn.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Việt Nhật.

- Lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Đinh Minh Nhật.

- Người tham gia chính:  Lê Viết Quân; Đồng Hữu Rin; Trần Thị Thủy; Nguyễn Thị Anh Đào.

- Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

+ Sản phẩm MNV – Kháng thể E.coli được sản xuất dựa trên kỹ thuật miễn dịch, là sản phẩm thay thế kháng sinh trong điều trị bệnh tiêu chảy do E.coli gây ra ở lợn.

+ Tạo ra sản phẩm sạch, nâng cao giá trị sản phẩm tiêu dùng và giá trị doanh nghiệp chăn nuôi.

+ Đây là sản phẩm thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh E.coli gây ra ở lợn, tạo ra thực phẩm không có tồn dư kháng sinh, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

+Góp phần giảm thiểu bệnh do E.coli ở lợn, tăng hiệu quả điều trị, nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn sạch.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2018.

Xem tin theo ngày