Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng
Ngày cập nhật 16/11/2020

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Bệnh viện Trung ương Huế

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; GS.TS. Phạm Như Hiệp                    

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;

- Ứng dụng thành công các quy trình cắt đại tràng (phải, trái, sigma) và trực tràng bằng phẫu thuật nội soi 3D.

- Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng bằng phẫu thuật nội soi 3D

- Nội dung 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

- Nội dung 2. Xây dựng quy trình điều trị ung thư đại trực tràng bằng phẫu thuật nội soi 3D cắt đại trực tràng (60 bệnh nhân)

- Nội dung 3. Theo dõi, đánh giá kết quả điều trị và các biến chứng sớm

- Nội dung 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D

- Nội dung 5. Biên soạn sổ tay lâm sàng và xây dựng đĩa CD hướng dẫn quy trình phẫu thuật nội soi 3D cắt đại trực tràng trong điều trị ung thư đại trực tràng.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Y dược

 e) Phương pháp nghiên cứu;

  - Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc, sử dụng quy trình phẫu thuật nội soi 3D đã được xây dựng.

g) Kết quả dự kiến; - 15 chuyên đề (01 chuyên đề/quyển);

- Chỉ định của phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng;

- Quy trình phẫu thuật nội soi 3D trong điều trị ung thư đại trực tràng (01 quy trình);

- Quy trình theo dõi, tái khám sau mổ cắt đại trực tràng bằng nội soi 3D (01 quy trình);

- Sổ tay lâm sàng về bệnh lý ung thư đại trực tràng;

- Báo cáo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D (01 báo cáo);

- Báo cáo đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng khi ứng dụng phẫu thuật nội soi 3D (01 báo cáo);

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ);

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình;

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”);

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 36 tháng, từ tháng 12/2019 đến tháng 7/2022

Các tin khác
Xem tin theo ngày