Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế
Ngày cập nhật 11/12/2019

b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; Trường Đại học Khoa học Huế

 c) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS. TS. Trương Thị Bích Phượng

 d) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ;  - Xác định được đặc điểm hình thái và di truyền phân tử của giống gừng Huế.

- Tuyển chọn và xây dựng được quy trình trồng giống gừng Huế từ củ và cây nuôi cấy mô.

- Xây dựng được quy trình chế biến gừng bằng phương pháp lên men đạt tiêu chuẩn an toàn vệ- Nội dung 1. Điều tra, khảo sát hiện trạng sản xuất, sử dụng, thị trường tiêu thụ gừng ở Thừa Thiên Huế

- Nội dung 2. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, di truyền phân tử và định loại các giống gừng Huế

- Nội dung 3. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng gừng tại Thừa Thiên Huế

- Nội dung 4. Hoàn thiện quy trình trồng và xây dựng mô hình trồng gừng bằng củ và cây cấy mô

- Nội dung 5. Chế biến gừng bằng phương pháp lên men sinh thực phẩm.

đ) Lĩnh vực nghiên cứu; Khoa học Tự nhiên

 e) Phương pháp nghiên cứu;  Phương pháp điều tra, khảo sát; phương pháp thu thập tài liệu, thông tin, tổng hợp phân tích thống kê; thu mẫu và phân tích đặc điểm hình thái; phương pháp nghiên cứu đa dạng di truyền của cây gừng bằng chỉ thị RAPD; .....

g) Kết quả dự kiến; Phiếu điều tra (01 bộ);

- Báo cáo kết quả điều tra (01 báo cáo);

- 13 báo cáo (01 báo cáo/cuốn);

- Bộ dữ liệu về giống gừng Huế (đặc điểm sinh học, đặc điểm hình thái, di truyền phân tử,...);

- Quy trình trồng giống gừng Huế (01 quy trình);

- Quy trình chế biến gừng Huế bằng phương pháp lên men đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (01 quy trình);

- Mô hình trồng thử nghiệm giống gừng Huế 500m2;

- Sản phẩm gừng Huế lên men khoảng 03 kg;

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt (03 bộ).

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành (có chú thích “Đây là kết quả của đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư”);

- Đĩa DVD và USB chứa toàn bộ file điện tử về kết quả đề tài, các báo cáo và các tài liệu liên quan khác.

h) Thời gian dự kiến bắt đầu; Thời gian dự kiến kết thúc; 24 tháng, từ tháng 3/2019 đến tháng 02/2021

Các tin khác
Xem tin theo ngày