Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Xây dựng phần mềm chữ Nôm, chữ Thái, chữ Chăm
Ngày cập nhật 14/03/2018

Tên nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm chữ Nôm, chữ Thái, chữ Chăm

Cấp nhiệm vụ: Tỉnh

Lĩnh vực áp dụng: Khoa học xã hôi. Khoa học công nghệ và kỹ thuật. Khoa học nhân văn

Nội dung ứng dụng: 03 trang web tra cứu trực tuyến chữ Nôm, chữ Thái, chữ Chăm đã và đang được duy trì tại địa chỉ www.huecit.vn phục vụ đông đảo quần chúng trong nước và quốc tế. 03 phần mềm được nhiều nhà nghiên cứu trong nước sử dụng

Kết quả ứng dụng: Được ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế. Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động. 03 bài viết trên tạp chí trong nước. Đã đăng ký phần mềm tại Cục bản quyền

Hiệu quả kinh tế: Ý nghĩa về văn hóa – xã hội, không sử dụng và mục đích kinh doanh

Các tin khác
Xem tin theo ngày