Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng ngô bao tử trên địa bàn ở một số xã của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Hương Trà
Ngày cập nhật 14/03/2018

      Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng ngô bao tử trên địa bàn ở một số xã của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Hương Trà

Cấp nhiệm vụ: Cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khoa học nông nghiệp

Nội dung ứng dụng: Mô hình trồng ngô bao tử thông qua việc tập huấn kỹ thuật và trình diễn mô hình, đưa ra giải pháp định hướng thị trường tiêu thụ và nguồn giống cho các địa phương tham gia dự án, nhằm giúp người dân chủ động sản xuất ngô bao tử, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội

Kết quả ứng dụng: Được ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế

Hiệu quả kinh tế: Các hộ dân thực hiện dự án đầu tư kinh phí thấp nhưng hiệu quả kinh tế thu được cao. Sau vụ thu hoạch các hộ dân thực hiện dự án khá phấn khởi vì cây dễ trồng, thu được lợi nhuận khá

Các tin khác
Xem tin theo ngày