Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Tự học phần mềm mã nguồn mở Geogebra
Ngày cập nhật 14/03/2018

Tên nhiệm vụ: Tự học phần mềm mã nguồn mở Geogebra

Cấp nhiệm vụ: Cơ sở

Lĩnh vực áp dụng: Khoa học công nghệ và kỹ thuật

Nội dung ứng dụng: Trên cơ sở phần trợ giúp của phần mềm Geogebra để hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn sử dụng và khắc phục những lỗi của phần trợ giúp

Kết quả ứng dụng: Được ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tế

Hiệu quả kinh tế: Geogebra là phần mềm miễn phí với mã nguồn mở. Giao diện của chúng rất thân thiện, dễ sử dụng, đã được Việt hóa, ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới

Các tin khác
Xem tin theo ngày