Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/03/2020

Tên nhiệm vụ: Lịch sử Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:  CN. Trần Lựu

- Người tham gia chính: Thượng tá. Lê Văn Nhung; Trung tá. Nguyễn Hồng Hiệp; Thượng tá. Nguyễn Trọng Hạnh; Dương Tuấn Anh; Đại tá. Phan Sĩ Khứ; Đại tá. Phạm Văn Tăng; Đại tá. Bùi Như Ý; Đại tá. Phạm Ngọc Sơn; Thiếu tá. Nguyễn Minh Tâm; Trung tá. Nguyễn Xuân Thành; Đại úy. Đinh Đức Thịnh; Đại úy. Trần Phương Thành

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Nhằm tái hiện lại chặng đường phát triển và trưởng thành của Nhà trường, khẳng định những kết quả nổi bật trong 40 năm qua, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm

vụ huấn luyện, đào tạo cán bộ của lực lượng vũ trang địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập, phát triển đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  Kết quả thực hiện: Đây là tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý dạy - học cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt lãnh đạo của Nhà trường, các Ban, Khoa tham khảo, đúc rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn cách mạng mới.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng từ tháng 01/2018 đến 6/2019

- Kinh phí thực hiện: 100.000.000 đồng

Các tin khác
Xem tin theo ngày