Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/03/2020

Tên nhiệm vụ: Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và biện pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:  ThS. Huỳnh Thị Tâm Thúy

- Người tham gia chính: ThS. Cái Văn Thám; ThS. Hồ Đắc Thọ; ThS. Lê Quý Thảo; ThS. Lê Minh Trí; ThS. Lê Hoàng Ngọc Hải; KS. Phạm Minh Tư; KS. Trần Hữu Danh; KS. Nguyễn Lợi; TS. Hà Minh Thanh

- Mục tiêu của nhiệm vụ:   Xác định được nguyên nhân gây lem lép hạt lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát sinh, phát triển của lem lép hạt và khả năng lây lan. Xác định các biện pháp phòng, trừ lem lép hạt có hiệu quả.

-  Kết quả thực hiện: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát sinh, phát triển của bệnh lem lép hạt và khả năng lây lan. Xác định nguyên nhân gây bệnh lem lép hạt lúa tại 02 vùng sinh thái (vùng đồng bằng và vùng ven đầm phá). Thử nghiệm các biện pháp phòng, trừ bệnh lem lép hạt có hiệu quả

- Thời gian thực hiện: 24 tháng từ tháng 02/2017 đến 02/2019

- Kinh phí thực hiện: 711.100.000 đồng

Các tin khác
Xem tin theo ngày