Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/05/2019

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình sản xuất sinh khối tảo silic Skeletonema costatum tại Thừa Thiên Huế

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

- Người tham gia chính: TS. Hoàng Tấn Quảng; PGS.TS. Trương Thị Bích Phượng; TS. Nguyễn Quang Đức Tiến; TS. Mạc Như Bình; ThS. Lại Thị Minh Nguyệt; ThS. Lê Thị Tuyết Nhân; ThS. Đặng Thanh Long; ThS. Phạm Thị Diễm Thi; ThS. Trần Thúy Lan; KS. Trịnh Hữu Tấn

- Mục tiêu của nhiệm vụ:  Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối (phân lập, tuyển chọn, nuôi trồng, thu sinh khối và bảo quản thích hợp) loài tảo biển Skeletonema costatum nhằm tạo nguồn thức ăn chủ động cho nuôi trồng thủy sản ở địa phương. Thử nghiệm ứng dụng làm thức ăn nuôi tôm giống.

- Kết quả thực hiện: Có 30 chủng tảo silic Skeletonema costatum đã phân lập được và duy trì được 15 chủng tảo vào trong môi trường nuôi cấy nhân tạo. Trong điều kiện thí nghiệm, các chủng tảo bắt đầu sinh trưởng sau 2 ngày nuôi cấy và đạt cực đại sau 9 - 10 ngày nuôi cấy. Mật độ tế bào cực đại dao động từ 6,07- 9,37×105 tb/mL. Phân tích chất lượng sinh khối cho thấy: hàm lượng protein dao động từ 5,32 - 17,55%, lipid 2,91 -10,25 % và carbohydrate 3,8 - 8,08 % sinh khối khô.

 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng và chất lượng sinh khối cho thấy: Hàm lượng protein tăng khi tăng hàm lượng sodium nitrate. Hàm lượng lipid tăng khi giảm sodium nitrate. Hàm lượng carbohydrate tăng khi hàm lượng sodium phosphate tăng. Ảnh hưởng của nồng độ của sodium silicate đến sự tích lũy các thành phần dinh dưỡng không theo quy luật rõ ràng. Tuy nhiên so với sodium nitrate và sodium phosphate, sự thay đổi nồng độ sodium silicate ít ảnh hưởng đến sự gia tăng sinh khối và hàm lượng dinh dưỡng của các chủng.

 Trong điều kiện thí nghiệm in vitro, một số điều kiện nuôi trồng ban đầu được xác định: mật độ tiếp giống 15% Vgiống/Vmt; độ mặn 30‰; điều kiện sục khí 12h/24h. Đối với 2 chủng tảo nghiên cứu, điều kiện pH môi trường và cường độ ánh sáng biểu hiện có sự khác biệt và ảnh hưởng cả đến sinh trưởng và chất lượng sinh khối. pH thích hợp cho sinh trưởng là 8-8,2 và cường độ ánh sáng thích hợp là 2500-4000 Lux.

 Trong điều kiện nuôi in vivo, tảo Skeletonema costatum nuôi ở bể mở sẽ khó kiểm soát khả năng lụi tàn. Với điều kiện ánh sáng tự nhiên có mái che, khi nuôi tảo trong bình kín 20 L, các điều kiện nuôi thích hợp được xác định bao gồm: mật độ ban đầu 15%, độ mặn 30‰, pH 8, sục khí 12/24h, môi trường F/2 bổ sung thêm +50N, +25P

Kết quả nghiên cứu một số điều kiện thu hoạch và bảo quản cho thấy:

- Skeletonema costatum có khả năng tự lắng tốt với hiệu suất lắng khá cao. Kết quả cho thấy trong bình 20 L, hiệu suất lắng đạt cao nhất là 80,79% sau 10 giờ.

- Thu hồi bằng kết bông với AlCl3 được cho là tốt nhất so với phương pháp kết bông bằng pH hay các chất vô cơ khác. Nồng độ AlCl3 50 mg/L là hiệu quả nhất với hiệu suất kết bông cao nhất đạt khoảng 95% trong thời gian không quá 15 phút.

- Đối với tảo Skeletonema costatum, nhiệt độ sấy 60°C là phù hợp để duy trì chất lượng sinh khối với thời gian sấy khoảng 350 phút.

- Trong 6 tháng bảo quản, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong sinh khối tảo S. costatum nghiên cứu ít thay đổi nhất khi được bổ sung thêm 1% glycerol và được giữ ở nhiệt độ -20oC ở dạng bột nhão.

 Sinh khối tảo Skeletonema costatum là nguồn thức ăn quan trọng đối với ấu trùng tôm sú, đặc biệt ấu trùng tôm ở các giai đoạn Zoae và Mysis. Sử dụng tảo Skeletonema costatum, đặc biệt là tảo tươi đã cho tăng trưởng về chiều dài cao nhất ở cả giai đoạn ấu trùng (0,32 cm/ấu trùng ở giai đoạn Zoae và 0,44 cm/ấu trùng ở giai đoạn Mysis) và hậu ấu trùng Postlarvae (Postlarvae 10 đạt 1,07 cm/con). Tỷ lệ sống của tôm Postarvae đạt cao nhất khi sử dụng tảo Skeletonema costatum tươi sinh khối (64,1%) và tảo đông lạnh (63,6%).

 - Thời gian thực hiện: 01/2017 đến 12/2018

- Kinh phí thực hiện:868,829 triệu đồng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày