Tìm kiếm nhiệm vụ KH&CN
Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/09/2019

- Tên nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

-Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Châu

- Người tham gia chính: ThS. Hồ Tân; ThS. Phan Hữu Chánh; CN. Trần Hữu Lai

- Mục tiêu của nhiệm vụ: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và cơ sở pháp lý liên quan, tập thể tác giả tiến hành khảo sát, đối chiếu thực tiễn ở địa bàn A Lưới để chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại và những bất cập, hạn chế trong giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, ngăn ngừa khiếu nại đông người, vượt cấp trên lĩnh vực này ở địa bàn huyện. Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Giải quyết khiếu nại có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, giải quyết khiếu nại tốt và có hiệu quả ở cấp địa phương sẽ giảm bớt được ách tắc, trì trệ hoạt động của nền hành chính.

- Kết quả thực hiện: Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế khiếu nại kéo dài. Đặc biệt, đối với hiệu quả giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Giải quyết khiếu nại luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay công tác giải quyết khiếu nại hành chính về  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện A Lưới đã đi vào nề nếp, những cách làm tuỳ tiện đã dần bị loại bỏ, công tác giải quyết khiếu nại đã đạt được những kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, qua phân tích cho thấy thực trạng công tác giải quyết khiếu nại nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở địa bàn cho thấy vẫn còn những tồn tại cần khắc phục kịp thời. Điều đáng lo ngại là phần lớn quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân không đồng tình, tiếp tục khiếu kiện, trong đó nhiều quyết định giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo tính hợp pháp hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và ổn định xã hội.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2014 đến 6/2015

- Kinh phí thực hiện: 50.000.000 đồng

Các tin khác
Xem tin theo ngày