Tìm kiếm tin tức
Hội nghị Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 02/10/2021

Chiều ngày 01/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mô hình công sở và chính quyền điện tử di động (mOffice) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do ThS. Lê Vĩnh Chiến làm Chủ nhiệm và Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị chủ trì. TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

TS. Hồ Thắng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Trong nhiều thập kỷ qua, xu hướng xây dựng Chính phủ điện tử (hay còn gọi là Chính quyền điện tử) được xem là một bước tiến quan trọng của nhiều chính phủ trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Đến nay, sự phát triển một cách nhanh chóng của các công nghệ về di động và mạng không dây, đã góp phần thúc đẩy chính quyền hướng tới một giải pháp mới hơn trong quản lý điều hành Nhà nước để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của công dân, tổ chức cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền....

Tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý Nhà nước, tiên phong trong công tác xây dựng nền hành chính công tiên tiến, hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang quyết liệt hơn nữa hướng tới xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), chính quyền số từ cấp tỉnh, đến cấp xã; làm gọn nhẹ việc quản lý các quy trình hành chính (cải cách hành chính); đáp ứng các nhu cầu xã hội về quản lý Nhà nước ở cấp độ địa phương theo mô hình hướng dịch vụ (CQĐT).

Từ thực tiễn đó, việc xây dựng các phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động tích hợp được với hệ thống Trang điều hành tác nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác điều hành, quản lý là cần thiết. Nhằm cung cấp nhiều kênh truy cập thông tin và sử dụng thuận tiện dịch vụ hướng “chính phủ mọi nơi”, từ Cổng thông tin điện tử đơn thuần cung cấp thông tin đến Cổng dịch vụ trực tuyến cho phép tương tác hai chiều, thông tin và dịch vụ công được truy cập thông qua các thiết bị di động, đáp ứng mô hình công sở điện tử (CSĐT) và CQĐT di động đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp, các sở, ngành.

Một số giao diện minh họa

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng phần mềm ứng dụng trên nền tảng di động tích hợp với hệ thống Trang điều hành tác nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ công tác điều hành, quản lý. Đồng thời, có được mô hình thí điểm về CSĐT, CQĐT di động đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp, các sở, ban, ngành.

Theo thuyết minh, các nội dung được triển khai thực hiện gồm: Đánh giá hiện trạng hệ thống CSĐT, CQĐT Thừa Thiên Huế hiện có và phân tích nhu cầu về di động hóa hệ thống CSĐT, CQĐT; Xây dựng bộ tài liệu hồ sơ thiết kế; Xây dựng hệ thống API làm nền tảng cho các ứng dụng di động khai thác các dữ liệu, tương tác các chức năng mà hệ thống CSĐT, CQĐT Thừa Thiên Huế cung cấp (hỗ trợ tất cả các nền tảng di động như: iOS, Android, Windows Phone); Nghiên cứu và xây dựng khung các ứng dụng mô hình CSĐT, CQĐT di động; Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tích hợp các ứng dụng di động vào mô hình CSĐT, CQĐT di động; Triển khai tích hợp một số phần mềm lên khung kỹ thuật chung; Mô hình thí điểm CSĐT, CQĐT di động với đầy đủ các tính năng cơ bản có khả năng mở rộng tích hợp thêm các ứng dụng.

ThS. Lê Vĩnh Chiến – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả triển khai tại Hội nghị

Báo cáo kết quả triển khai đề tài tại Hội nghị, ThS. Lê Vĩnh Chiến cho biết, hiện nay ứng dụng thí điểm mGov đang được đặt tại các store của Google và Apple, với hơn nghìn lượt tải và được xếp hạng đánh giá cao. Cùng với thư viện hệ thống API phù hợp với hệ thống dữ liệu, hệ thống thông tin, ứng dụng, cơ sở hạ tầng của tỉnh, được xác định cấp độ truy cập và chính sách sử dụng. Mỗi API được xây dựng tài liệu về quy trình thực thi và các chính sách để phê duyệt sử dụng....Ngoài các đơn vị triển khai thí điểm trong phạm vi ứng dụng như đề xuất còn có nhiều sở, ngành khác đều đã cài đặt sử dụng. Đây là kết quả quan trọng trong việc đạt được mục tiêu hướng tới ứng dụng cho tất cả cơ quan, đơn vị, cán bộ CCVC tham gia vào hệ thống CSĐT, CQĐT di động.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, cùng sự phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, đề tài từng bước đạt được các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, đề tài đã xây dựng mô hình thí điểm CSĐT, CQĐT di động với đầy đủ các chức năng, tính năng cơ bản, có khả năng mở rộng tích hợp thêm các ứng dụng thông qua việc nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, nền tảng; xây dựng kiến trúc mở tích hợp với CPĐT và thành phố thông minh; xây dựng bộ tiêu chuẩn để trao đổi thông tin và tương tác qua lại giữa các ứng dụng được cắm/tích hợp vào khung CSĐT, CQĐT di động cũng như  các giải pháp bảo mật dữ liệu cho ứng dụng di động... Ngoài ra, các sản phẩm đạt được có thư viện dịch vụ web API; hồ sơ thiết kế hệ thống; hồ sơ thẩm định đề tài; tài liệu khung ứng dụng và chuẩn kỹ thuật; tài liệu hướng dẫn tích hợp; tài liệu thuyết minh và báo cáo khoa học đề tài.

Được biết, kết quả của đề tài là trọng tâm để đúc kết và hình thành nhiều tài liệu kỹ thuật quan trọng cùng với một mô hình cài đặt CSĐT, CQĐT di động có tính chất thực nghiệm, áp dụng thực tế, có tầm ảnh hưởng lớn trong việc định hình một dạng thức kiến trúc, đầu tư và ứng dụng CNTT kiểu mới, thực sự có ý nghĩa khoa học công nghệ và ứng dụng thực tiễn. Ngoài ra, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đầu tư, phát triển, ứng dụng CNTT đồng bộ, thống nhất, liên thông đa cấp trong bộ máy chính quyền. Từ nền tảng CQĐT mà tỉnh đã đầu tư hiện nay, chuyển sang chính quyền di động là một bước chuyển ngắn nhưng mang lại nhiều lợi ích, phù hợp với xu thế, nâng cao chất lượng chính quyền phục vụ người dân...

Qua báo cáo kết quả đề tài, Hội đồng khoa học đã đánh giá cao sự cần thiết, những tiện ích, giá trị thực tiễn và khả năng áp dụng mà sản phẩm mang lại. Kết quả Hội đồng  đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá Đạt đối với đề tài.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Hồ Thắng – Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu và đơn vị chủ trì đề tài nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu toàn diện các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng để chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung báo cáo tổng hợp theo quy định.

Nhật Trinh - Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 5.313