Tìm kiếm tin tức
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 21/08/2021

Sáng ngày 21/8/2021, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đơn vị tham gia dự tuyển là Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế do ThS. Phạm Quang Trí làm chủ nhiệm.

TS Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Đề tài dự kiến được thực hiện với mục tiêu đặt ra là nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống và dịch vụ trực tuyến của chính quyền điện tử, góp phần thúc đẩy sự phát triển về nhân lực cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tạo tiền đề cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống hỗ trợ người dân đối với độ tin cậy, tính sẵn sàng cao với tốc độ phản hồi nhanh, giúp người dân tiếp cận một cách dễ dàng việc thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến nhanh hơn, gia tăng sự kết nối giữa người dân với chính quyền; Có công cụ quảng bá và giúp người dân, doanh nghiệp tăng tỷ lệ số lượt thực hiện thành công các dịch vụ hành chính công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Theo thuyết minh đề tài, sẽ có 02 nội dung nghiên cứu chính là xây dựng hệ thống tương tác thông minh (Chatbot) nhằm hỗ trợ người dùng tương tác bằng tin nhắn hoặc giọng nói trên nền tảng web; và xây dựng hệ thống  phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, về xây dựng AI Chatbot, sẽ tiến hành nghiên cứu các nền tảng công nghệ các thuật toán AI, các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho Tiếng Việt, các kịch bản, dữ liệu cho AI Chatbot; trên cơ sở đó sẽ xây dựng AI Chatbot phục vụ dịch vụ hành chính công trực tuyến.  Về xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu thông minh phục vụ dịch vụ hành chính công, sẽ nghiên cứu các kỹ thuật, thuật toán học máy, học sâu, trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; phân tích, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến hiện nay trên Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Thừa Thiên Huế; từ đó tiến tới xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu thông minh phục vụ quản lý, giám sát tình hình dịch vụ hành chính công trực tuyến.  Theo đó, 2 mô hình trên sẽ được thí điểm tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Riêng hệ thống AI Chatbot dự kiến sẽ được tích hợp vào ứng dụng di động Hue-S.

Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày tại Hội nghị

Đề tài được thực hiện sẽ cho ra các sản phẩm như Hệ thống tương tác thông minh (Chatbot) hỗ trợ người dùng tương tác bằng tin nhắn hoặc giọng nói trên nền tảng web (mạng xã hội thông dụng, Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh) tích hợp vào ứng dụng di động Hue-S; Hệ thống phân tích dữ liệu thông minh, dự báo, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; Tài liệu khung ứng dụng và chuẩn kỹ thuật; Tài liệu hướng dẫn; và sẽ đào tạo 01 thạc sĩ theo hướng của đề tài.

Sau khi nghe đại diện đơn vị tham gia dự tuyển trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá dựa trên các tiêu chí về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài,..

 Kết quả Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  đã được tuyển chọn làm đơn vị chủ trì đề tài với số điểm đạt được là 85 điểm. Hội đồng nhận định, đây là đề tài có tính khoa học, thực tiễn và mang tính cấp thiết cao góp phần đáp ứng nhu cầu hiện nay của người dân trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá, các nội dung, phương pháp của nhóm nghiên cứu cơ bản đã đáp ứng được mục tiêu đưa ra của đề tài; tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia dự tuyển có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn để thực hiện đề tài này.

Phát biểu tại Hội nghị, TS Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh với các đơn vị như Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế,... Qua đó, mong muốn tăng cường, nâng cao tinh thần hợp tác hơn nữa từ các đơn vị  phối hợp để cùng tạo ra một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu, kỳ vọng của tỉnh nhà. Ngoài việc tiếp thu toàn diện ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì cần tập trung xem xét, rà soát lại nội dung, phạm vi nghiên cứu cho phù hợp; đồng thời lựa chọn những thủ tục, vấn đề cấp bách, bức xúc nhất để thí điểm, từ đó xây dựng nên các giải pháp bổ ích để thực hiện đề tài  một cách có hiệu quả, thiết thực nhất.

Được biết, tính đến thời điểm này trên cả nước chưa có hệ thống cụ thể nào về AI Chatbot, phân tích dữ liệu thông minh cho dịch vụ công trực tuyến. Nếu đề tài được thực hiện thành công thì kết quả của đề tài là sự chuẩn bị cho chính phủ số, chính quyền số trong thời đại chuyển đổi số với việc ứng dụng các thành quả của trí tuệ nhân tạo, học máy trong lĩnh vực hành chính công.

Một số hình ảnh đóng góp ý kiến của các thành viên Hội đồng:

Trần Đình Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.187.315
Truy cập hiện tại 2.623