Tìm kiếm tin tức
Tập huấn “Phần mềm Quản lý Văn bản điều hành và Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015"
Ngày cập nhật 22/07/2021

Chiều ngày ngày 20/7, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức buổi Tập huấn “(1) Phần mềm Quản lý Văn bản điều hành; (2) Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Ông Nguyễn Kim Tùng đã phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác ứng dụng CNTT tại Sở gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của Sở đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và cải tiến hệ thống quy trình xử lý công việc ngày càng hợp lý, khoa học; qua đó thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng trong toàn Sở hướng tới việc áp dụng ISO điện tử; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. 

Tại buổi tập huấn, bà Phan Nữ Anh Thư, Phó Chánh văn phòng đã trình bày các nội dung liên quan đến Quyết định số 150/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 5 của Sở về Quy định công tác văn thư và hướng dẫn thao tác quy trình trên môi trường mạng trên Phần mềm Quản lý Văn bản điều hành.

Ông Phan Thanh Chung, chuyên viên Văn phòng Sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 1701/KH-SKHCN ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tập huấn nội dung liên quan việc Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn các đơn vị cách thức biên soạn, sửa đổi hệ thống tài liệu đồng thời thống nhất việc mã hóa tài liệu theo mã định danh của từng đơn vị. 

Tại buổi tập huấn, Văn phòng Sở cũng đã lấy ý kiến góp ý về việc Dự thảo Sứ mệnh và Chính sách chất lượng giai đoạn 2021 - 2025 của Sở KH&CN, qua đó tổng hợp các ý kiến góp ý để tham mưu Giám đốc Sở KH&CN ban hành.

Trước đó, ngày 16/7/2021, Văn phòng Sở cũng đã tổ chức tập huấn cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Phan Nữ Anh Thư
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.535