Tìm kiếm tin tức
Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án cấp cơ sở
Ngày cập nhật 16/07/2021

Sáng 16/7/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án cấp cơ sở ”Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, do KS. Trần Đình Tri – Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ nhiệm. Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Minh Quân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Chủ tịch hội đồng, các thành viên trong hội đồng và đại diện Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

KS. Trần Đình Tri trình bày báo cáo thuyết minh đề tài tại Hội nghị

Báo cáo kết quả dự án tại hội nghị, KS. Trần Đình Tri cho biết mục tiêu chung của dự án xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) trong bể xi măng tuần hoàn nước bao gồm 2 mô dun: 01 mô đun là 03 bể nuôi cá với diện tích 60 m2 (20 m2/bể), mật độ nuôi 200 con/m2, sản lượng khoảng 1 tấn cá/vụ; và 01 mô đun xử lý nước bể nuôi và tuần hoàn có công suất xử lý nước 120 m3/ngày với chất lượng sau khi xử lý đạt các chỉ tiêu pH 6.5-8, amonia <0.1 ppm, nitrite <0.1 ppm , oxy hoà tan >4ppm để tái sử dụng và cấp vào bể nuôi; Có 01 quy trình vận hành hệ thống tuần hoàn nước nuôi cá; Nâng cao trách nhiệm và nhận thức của hộ dân nuôi cá, đảm bảo kinh tế của vụ nuôi, bền vững về mặt môi trường và đáp ứng các yêu cầu quy định của nhà nước và pháp luật về nuôi trồng thuỷ sản. Hướng đến xây dựng các quy định đặc thù hoạt động nuôi cá bằng bể xi măng tại địa phương để phục vụ cho công tác quản lý nuôi trồng thuỷ sản; Nhân rộng mô hình.

Để giải quyết được các mục đích nêu trên, nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện các nội dung sau: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng các hộ dân nuôi cá lóc cá trê tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để chọn 01 hộ tham gia dự án; Thiết kế và xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước; Vận hành và theo dõi hoạt động của mô hình liên tục trong suốt vụ nuôi và theo dõi hoạt động hàng ngày trong quá trình nuôi cá; Tổ chức 01 lớp tập huấn (50 người/lớp) hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình đối với các hộ dân nuôi cá lóc, cá trê ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổng kết đánh giá hiệu quả của việc triển khai mô hình; Đề xuất phương án hoàn thiện mô hình và đề xuất mô hình chuẩn.

Kết quả của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đã tiến hành lập mẫu phiếu điều tra với 18 chỉ tiêu, thực hiện điều tra khảo sát 50 hộ về thực trạng nuôi cá tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc và đã chọn hộ dân Mai Văn Tuyến ở thôn 5, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Đã thiết kế, lắp đặt và vận hành thành công mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước. Mẫu nước thải sau khi xử lý không có mùi hôi, kết quả các chỉ tiêu phân tích tương đương với nguồn nước ngầm mà hộ dân khai thác và dùng để nuôi cá. Do đó, nguồn nước này có thể tuần hoàn lại để cung cấp cho các bể nuôi; Xây dựng quy trình vận hành mô hình đơn giản, hộ dân có thể tiếp thu nhanh và vận hành thuần thục; Tổ chức một lớp tập huấn về quy trình nuôi cá lóc, cá trê trong bể xi măng theo hướng tuần hoàn nước nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước; Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải nuôi cá; Tầm quan trọng của nguồn nước ngầm và những hệ lụy khi khai thác nguồn nước này một cách ồ ạt, không có quy hoạch.

Qua báo cáo kết quả dự án, Hội đồng đã nhất trí đánh giá với kết quả đạt. Tuy nhiên Hội đồng cũng đã có một số đề nghị với nhóm nghiên cứu dự án là tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết theo quy định. 

Trần Đình Tri
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.550